Fråga

Hej!
Jag är 54 år, för 8 månader sedan fick jag en stroke, en propp. Efter många undersökningar och prover har man inte hittat anledningen till min propp. Jag äter Trombyl och Atorbir och ska fortsätta med det. Jag har även pga. alla prover fått veta att jag har en antikropp som heter anticentromerantikropp. Inget jag någonsin vetat om tidigare. Har gjort DT thorax, esofagusröntgen som inte visar någonting avvikande.

Jag motioner och äter ordentligt, ännu mer noggrann än vad jag var innan jag fick min stroke. Nu undrar jag om jag kan tillföra min kropp något mer i form av aminosyror för att mota Olle i grinden och för att förhala att jag får symtom från min antikropp.

Har ni några tips och råd att ge mig. Det enda jag tillför kroppen idag är kollagen som jag dricker en gång om dagen.

Svar

Hej.

Jag hoppas du har återhämtat dig efter din propp. Att ge råd vid symtom som dessa är svårt utan mer bakgrundsfakta och labbprover. En undran är dock om du hade för höga blodfetter eftersom du fått Atorbir. Var även vaksam för de biverkningar kolesterolsänkande läkemedel visat sig ha för oss kvinnor. Ett för lågt kolesterol är ibland värre än ett för högt eftersom kolesterol är råvaran till våra könhormoner, kortisol och kortison, samt är lagningsmterialet i kroppens kärl. Så se till att sjukvården har koll på att dem inte blir för låga, något dem tyvärr regelbundet missar.

Autoimmunitet har alltid en trigger och det är vanligtvis en infektion som kroppens immunförsvar försöker attackera ute i vävnader. Därför är det bra att du försöker äta hälsosamt. Stötta ditt lymfsystem och avgiftningssystem med kålväxter, vatten och bra fetter.

Försök att få hjälp hos välutbildad terapeut eller funktionsmedicinare för mer personliga råd.

Med vänliga hälsningar
Anna B-B