Fråga

Hej! Jag har fått diagnosen IBS efter jag blivit utrett med blodprov, gastroskopi och koloskopi.
Enligt din mening, vad är IBS och vad kan man göra åt det?

Svar

Hej Anna-Greta!

IBS står för Irritabel Bowel Syndrome vilket vi här i Sverige beskriver det ofta som funktionella tarmbesvär som kan yttrar sig olika från person till person men oftast med följande symptom: Uppblåst mage efter mat, smärta eller obehag, gasig, diarré eller förstoppning eller en kombination av de båda.

Från Kinesisk medicinsk synpunkt så är detta ett klassiskt mönster som vi kallar för “ levern attackerar magen”.

När vi tänker på matsmältningen och absorption av mat tänker man oftast på magsäcken, tolvfinger tarmen, tunntarm och tjocktarm. Vad man glömmer är levern. Levern har en rad olika funktionen, men när det kommer till matsmältningen så producerar den galla som hjälper till att spjälka maten.

Utan tillräcklig nerbrytning av maten kan vi inte ta upp näringen, det är just därför vi inte är vad vi äter men vad vi kan absorbera. Så när det kommer till hälsa så handlar det inte bara VAD vi äter men även NÄR vi äter och HUR vi äter.

Enligt Kinesisk Medicin, relaterar man olika känslor till olika organ. För hjärtat är det glädje vilket man säger att det känns varmt om hjärtat när man skrattar och är lycklig, magen är oro vilket känns som en sten när man är konstant orolig. Njurarna är rädsla och är därför barn kissar på sig om de blir riktigt rädda. För levern är det irritation, frustration, stress, ilska men även om man håller agg mot någon. Alla dessa känslor påverkar levern funktion vilket vi kallar för ”stagnerad Lever”. En lever som varit stagnerad en längre period kan utveckla ”hetta” vilket utrycker sig som ilska och därav ordet ”hetlevrad”. Jag tror att kunskapen fanns en gång i tiden även hos de som bodde i Sverige men har försvunnit, vad vi har kvar är självaste uttrycket.

Men om vi går ännu ett steg tillbaka kan vi säga att vårt centrala nervsystem har två faser, vi kallar dem för sympatikus vilket kallas för ”fight-flight” och parasympatikus som kallas för ”rest-digest”. För att förstå IBS måste vi även förstå denna aspekt av kroppen, för att när vi är i ”fight-flight” vilket egentligen var utvecklad för att hjälpa oss överleva pragmatiskt, tex en björn jagar dig, kroppen bryr sig inte om att bryta ner maten på rätt sätt eller att ha en bra tarm funktion, det gäller att överleva men dagens hot är psykologiska. Vi bär på den psykologiska björnen vilket gör att vi inte kan springa ifrån den. Då kroppen följer vårt sinnestillstånd kommer vi inte kunna ha en bra matsmältning ifall vi tittar på en action film eller är i en hetsig debatt.

Om vi fortsätter till NÄR så följer kroppen jordens cirkadiska rytm vilket betyder natt och dag rytmen. Vi har därför en central intern klocka men även flera perifera. Den centrala sitter djupt i hjärnan medan de perifera är i de olika organen vilket gör det otroligt viktigt att äta regelbundet och under specifika timmar på dygnet. Men ny forskning har visat att även våra tarmbakterier följer natt och dag rytmen, trots att de befinner sig ”where the sund ont shine”.

Våra tarmbakterier är den mest omtalade bakteriekolonin i eller på vår kropp, vi lever i direkt symbios med dessa bakterier vilket består av tusentals olika stammar vilket blir till miljarder olika bakterier. Dessa bakterier formar sitt egna eko system i vår tarm och är icke patologiska i sin natur, de har en rad olika funktioner så som att tillverka olika näringsämnen, förhindra patologiska bakterier att få fäste osv. Det är därför avgörande för vår hälsa att ha så balanserad tarmflora som möjligt genom att förse dem med näringsrik föda vilket ofta handlar om mycket fibrer. Men ifall mat inte bryts ner tillräckligt högre upp i mag-tarm kanalen kommer även de ha besvär med att hålla sig friska.

Att äta mat är en helig sak brukar jag säga, välj dina varor noggrant, tillaga maten med kärlek och ät den varsamt, utan några skärmar i närheten. Ta din tid, använd alla dina sinnen medan du äter. Va här och nu, ge din kropp en chans att varva ner innan maten, känn hur magen kurrar och hur du börjar salivera. Bli tyst inombords och var tacksam för alla som bidragit till att just denna mat hamnat hos dig. Tugga igenom maten ordentligt och drick inte under maten, det späder ut magsyran. Efter maten, spendera ett ögonblick för att tacka återigen.

Jag behandlar patienter med IBS med örter, akupunktur, tillskott och precis vad jag berättat för er ovan. Det är inte svårt att få ordning på IBS ifall man vet hur man ska behandla.

Önskar dig allt det bästa,
Diamantis