Alla celler i kroppen har en begränsad livslängd. Nu visar en ny skandinavisk studie publicerad i tidskriften Nutrients att det kan gå att förlänga cellernas livslängd. Det skulle med andra ord innebära att det finns en möjlighet att bromsa åldrandeprocessen hos människor. 

I studien, utförd av en grupp svenska och norska forskare tittade man på telomerernas längd, som spelar en central roll för att bedöma vår hälsa och livslängd. Forskarna tittade även på flera andra viktiga åldrandemarkörer som alla bekräftade deras teori.

Selen och Q10 kan ge ökad telomerlängd

Den nyligen genomförda studien gjordes genom att analysera blodprover från 443 försökspersoner under en period av fem år som en del av KiSel-10, en studie som publicerades 2013 i International Journal of Cardiology

I studien gav forskarna en grupp friska seniorer, både kvinnor och män, en kombination av selen och Q10 eller placebo. Därefter bedömde de telomerlängden och fastlog att det fanns en tydlig skillnad mellan de två grupperna. Deltagarna som hade fått de två aktiva kosttillskotten, SelenoPrecise och Bio-Qinon Active Q10, hade betydligt längre telomerer än deltagarna i gruppen som fick placebo. 

Utöver det upptäckte forskarna att risken för dödlighet på grund av hjärtrelaterade sjukdomar var 54 procent högre i placebogruppen jämfört med gruppen som fick selen och Q10. Normalt sett är hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i hög ålder, vilket gjorde fyndet extra intressant. 

Läs också: Selen skyddar oss – men vi får fortfarande i oss för lite

Bromsar förkortningsprocessen

Våra gener är ordnade längs vridna, dubbelsträngade DNA-molekyler som kallas kromosomer. Ytterdelarna på kromosomerna består av så kallade telomerer som skyddar våra DNA-kedjor från att trassla ihop sig, lite som plaständen på ett skosnöre. 

Telomerlängden är direkt kopplad till vår biologiska ålder, eftersom den blir kortare varje gång en cell delar sig. Med tiden blir de så korta att celldelningen upphör, vilket gör att telomererna dör.

Förutom ålder finns det flera andra kända faktorer som anses kunna leda till förkortade telomerer, där rökning, stress, inflammation och depression är några av de främsta. Även diabetes och olika typer av kardiovaskulära sjukdomar kan orsaka telomerförkortning. 

”Vi människor utsätts för ett accelererande åldrande där ökad oxidativ stress och inflammation påskyndar processen, speciellt om vi saknar selen och Q10. Men om personer, som har låga nivåer av dessa två föreningar, tar ett tillskott kan det bromsa deras åldrande”, säger forskaren professor Urban Alehagen, kardiolog vid Linköpings Universitetssjukhus.

Läs också: Quiz: Hur mycket vet du om selen?

Vi får i oss för lite selen 

Idag är det genomsnittliga selenintaget i stora delar av Europa relativt lågt. Det beror på att det finns jämförelsevis lite selen i jordbruksmarken jämfört med i andra delar av världen. Studier visar att vi behöver mer än 100 mikrogram selen dagligen, men att det genomsnittliga intaget är mindre än hälften av det.

För att öka intaget av selen kan det vara bra att äta mer av selenrika livsmedel som exempelvis paranötter, fisk, ägg och linser. Det kan också vara bra att komplettera med selentillskott för att tillgodose det dagliga behovet. 

Av Elsa Larsson

forskningHjärthälsaQ10Selen