Låt oss titta lite på några innovativa och hållbara energikällor som finns tillgängliga för privatpersoner, likväl som för företag med större energiförbrukning.

Vindkraft

Tack vare många kuster och slätter i vårt land finns det gott om möjligheter att använda vindkraft i Sverige. Det är nämligen viktigt att vindkraft byggs där det blåser ordentligt. En stor fördel med vindkraft är att vinden är en energikälla som verkligen inte kan ta slut i långa loppet, även om det givetvis inte blåser konstant på alla platser.

En annan vinst med vindkraft är att det inte förekommer några restprodukter, samtidigt som vinden är gratis. När vindkraftverken står på land påverkar det inte heller den biologiska mångfalden avsevärt.

Av den anledningen är det här ett bra alternativ när det kommer till minskning av användningen av fossila bränslen. Potentialen är därmed hög för energikällan även framöver. För att vindkraftverk ska kunna göra nytta krävs en vind på minst fyra meter per sekund och optimal vind är 13 meter per sekund. Placeringen av vindkraftverk är därmed av stor vikt.

Solenergi

Alternativet solenergi är något som inte minst en del villaägare i Sverige sett som ett gångbart alternativ. Men hur väl fungerar det egentligen i Sverige? Soltimmarna i landet är inte lika många som i vissa andra länder, men det betyder inte att det här är ointressant, tvärtom kan det vara en synnerligen effektiv energikälla för hushållen som även är mycket kostnadseffektiv.

Solpanelerna kostar en del att installera men är sedan i princip underhållsfria. Det enda du egentligen behöver göra är att hålla dem smuts, snö- och lövfria under året.

När du som konsument installerar solpaneler blir du i princip självförsörjande. Du kan täcka ditt eget behov av energi och behöver därmed inte tänka på priser eller känna dig beroende av andra elproducenter. Eventuell överskottsel som du producerar kan du sedan sälja till elbolagen. Utöver det höjer solceller värdet på din fastighet.

Läs också: 8 skäl till varför du bör investera i solceller

Geotermisk energi

I Sverige är geotermisk energi inte så vanligt som energikälla, men det är faktiskt ett av de äldsta energislag som användes redan under antiken. Den går ut på att man borrar ett hål i berggrunden och där pumpas vatten ner som sedan naturligt värms upp och cirkuleras tillbaka upp i våra värmesystem.

I Sverige är många bekanta med en version av geotermisk energi som kallas för bergvärme. Det har blivit ett alltmer populärt värmeslag för villaägare, även om det kostar en del att installera det. Investeringen har visat sig löna sig i längden för de privathushåll som satsat på bergvärme.

Fördelen med geotermisk energi är att det inte tar så stor plats som till exempel vindkraftverk och solpaneler. Det ju även en helt förnybar källa som inte bidrar med utsläpp och är ett utmärkt val ur miljösynpunkt.

Läs också: 4 vanliga miljömyter och sanningen bakom dem 

Vågkraft

Att använda energin i vattnets vågor är ännu ett sätt att få förnybar energi utan utsläpp. Dock är det här en energikälla som är komplicerad att ta tillvara och är av den anledning än idag inte ett kommersiellt alternativ. När det kommer till forskning och utveckling av vågkraft är Sverige dock med i matchen och det finns projekt där svenska forskare är delaktiga.

En fördel med vågkraft är att den ger en jämnare produktion än vindkraft och solenergi. Vågorna är ständigt i rörelse till havs och det är energin från rörelserna som blir uppfångade. Vågkraftverken lagrar sedan energin för framtida bruk.

En annan stor fördel med vågkraften är dess höga energitäthet. Genom att kombinera vind- och vågkraft på en och samma plats kan det ge en kontinuerlig elproduktion, så här finns stor potential för framtiden.

hållbarhetmiljöMiljövänligt