Adhd är ingen sjukdom utan en funktionsnedsättning som innebär att man bland annat har svårt med koncentrationen, att sitta still och med sin impulskontroll. Det finns sätt symtomlindra adhd och få mer fokus.

Adhd är en förkortning på attention deficit, vilket betyder uppmärksamhetsstörning och hyperactivity disorder, som betyder hyperaktivitetsstörning. 

Redan när barn är små kan symtom på adhd uppträda. Men för att få diagnosen ska symtomen vara närvarande hela tiden.

I skolan kan läraren tidigt upptäcka och misstänka adhd eftersom barn med symtom har svårt att följa instruktioner, planera och organisera, hålla fokus och sitta still. Adhd-barn har många tankar i huvudet samtidigt och både glömmer och undviker att göra tråkiga och jobbiga saker.

Att styra humöret kan vara svårt och det här med att stå i kö och invänta sin tur fungerar inte alls. 

Även om många känner igen sig i de klassiska adhd-symtomen så betyder inte det att man har adhd. Vid stress och lite sömn kan alla uppleva klassiska adhd-symtom.

Läs också: Vitaminer och mineraler som stöttar vid ADHD

Det finns fördelar med adhd

Men är allt bara negativt med att ha adhd? Och finns det rent av fördelar? Ja, visst finns det fördelar menar Anders Hansen som är överläkare inom psykiatri. Han anser att vi alla har mer eller mindre drag adhd, som att ha många tankar i huvudet samtidigt och att alltid hålla ett högt tempo.

Rent historiskt hade vi inte heller klarat oss utan adhd-personerna. För de vågade ta ut svängarna och bidrog till att utvecklingen gick framåt.

Men i ”normala” och lagomlandet Sverige kan de intensiva och känslomässiga adhd-människorna ses som besvärliga och inte få utrymme att blomma ut. Fördelen med en adhd-person är ju att de har massor av energi att driva igenom saker, att de ofta är kreativare än andra och har mycket idéer. Även om adhd-personer, när de har lite energi, har svårt med att ta initiativ och fullfölja en aktivitet så är det just i toppen av energinivån som de kan ha de mest strålande idéerna.

Bättre mående med hjälp av fettsyror

Det finns en hel del för föräldrar att göra för sina barn för att de ska må bättre, och förstås även för vuxna som får sin diagnos.  Adhd-symtomen kan variera i mängd och också i kraft. 

Forskning visar att barn med adhd mår bättre om de får ägna sig åt fysisk aktivitet. Att sömnen fungerar är viktigt och att äta en balanserad kost spelar en stor roll. 

Om mamman under graviditeten äter en kost med mycket processad mat, socker och fett kan det kopplas till ökad risk för adhd och beteendeproblem. Det menar brittisk forskare. När de tittade på det på sambandet mellan neuropsykiatriska tillstånd och mammans matvanor under graviditeten, drog de slutsatsen att kosten kan förändra barnets arvsmassa, vilket ökar risken att drabbas.

Studier på fettsyrorna EPA, DHA och GLA har visat sig ge adhd-barn bättre mående.

2009 gjordes en dubbelblind adhd-studie där 75 barn mellan åtta och 17 år deltog. De hade diagnosen adhd eller add. Det senare är en stillsammare form av adhd.

Även om gruppen var liten och en större grupp hade gett säkrare resultat visade den att hos en av fyra barn hade fettsyrorna god effekt och gav tydliga förbättringar på adhd-symtom. Effekten är inte lika stark som vid behandling med läkemedel, men fettsyror ger få och milda biverkningar.

Läs också: Tecken på att du har lågt dopamin

Lära sig leva hälsosamt för att symtomlindra adhd

En annan dubbelblind placebokontrollerad studie på fettsyror, som gjordes några år senare, där barn med läs- och skrivsvårigheter inkluderades, visade att barn med mildare symtom fick en relativt stor förbättring vid ett intag av samma tillskott med fettsyror. 

En studie i Mexiko visade att barn med adhd, som gavs fettsyrorna, kunde sänka sin medicinering.

Hos vuxna är kärnsymtomen vid adhd och add som för barn, det vill säga att man har svårt med uppmärksamhet och fokus. Det är få vuxna idag som får en diagnos. En orsak är att symtomen misstas för ett naturligt åldrande eller en tidig demens.

Vuxna med adhd har även en ökad risk att få hjärt-kärlsjukdomar, få typ 2-diabetes och missbruksproblem. Men hos vuxna precis som hos barn handlar det om att utveckla hälsosamma matvanor, att röra på sig, prioritera sömnen men också att behandla ett eventuellt drogberoende. 

Av Inger Palm

ADHDAnders Hansenfettsyror