Handlingsplanen rör omställningen till ett hållbart samhälle för människan, planeten och välståndet. Den innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Många av målen ligger efter

Nyligen släppte FN den årliga rapporten ”Sustainable Development Goals Report”. Det är en rapport som granskar framstegen för de Globala målen och genomförandet av Agenda 2030. Denna rapport kommer att spela en viktig roll i diskussionerna under FN:s högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF). Den är också ett viktigt underlag för toppmötet för målen ”SDG Summit 2023” den 18-19 september. Rapporten varnar för att många av målen ligger måttligt till allvarligt efter. För att komma vidare mot målen presenteras fem konkreta rekommendationer som bör genomföras innan 2030.

Läs också: Hur vi kan klara klimatutmaningen

De 5 konkreta målen:

  1. Åtagande: Säkerställa att vi tar snabba, hållbara och varaktigt förändrade åtgärder på nationell och global nivå för att uppnå målen
  2. Konkreta åtgärder:  Utrota fattigdom, minska ojämlikheter och skydda naturen, stärka kvinnors och flickors rättigheter och att de mest utsatta ges stöd. Detta görs genom att främja specifika politiska områden för att finna åtgärder
  3. Kapacitetsförbättring: Förbättra nationell och lokal kapacitet, offentliga institutioner och ansvarsskyldighet för att påskynda framstegen 
  4. Stöd till utvecklingsländer: Åtagande att genomföra Addis Abeba Action Agenda (en agenda om hur målen ska finansieras) och samla ihop nödvändiga resurser och investeringar, särskilt för de länder som är mest utsatta 
  5. Stärka FN och det multilaterala samarbetet: Fortsätta att förstärka FN-systemet och öka kapaciteten i det internationella samarbetet för att hantera nya utmaningar och fylla de luckor som uppstått sedan 2015. 

Läs också: 8 bra anledningar till att börja cykla

Vad kan du som individ göra

Sverige ligger långt fram i genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling men takten behöver ökas för att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Det konstateras i regeringens första skrivelse om Sveriges genomförande av Agenda 2030 till riksdagen. För att uppnå målen krävs det samarbete mellan regeringar, företag och civilsamhället. Det finns dock saker som vi som individer kan göra för att bidra till en mer hållbar värld. Här är några exempel:

  1. Minska koldioxidavtrycket: Detta kan vi till exempel göra genom att minska användningen av fossila bränslen, använda mer kollektivtrafik eller cykel och äta mindre kött
  2. Köpa miljövänliga produkter: Genom att välja produkter som inte innehåller farliga kemikalier och som är tillverkade på ett miljövänligt sätt kan du bidra till en mer hållbar produktion.
  3. Återvinn ditt avfall.
  4. Stöd organisationer som arbetar för hållbarhet: Det finns många organisationer som arbetar för att främja en mer hållbar värld. Genom att stödja dem ekonomiskt eller genom att engagera dig i deras arbete kan du bidra till en bättre framtid .
  5. Sprid kunskap: Genom att sprida kunskap om hållbarhet och dess betydelse kan du inspirera andra att också agera för en mer hållbar värld.

Av Johanna Stala von Schewen

hållbarhetsmålenklimatKlimatpåverkan