I den här artikeln får du lära dig mer om ashwagandha och hur denna ört kan vara fördelaktig vid stress och oro.

Kort om ashwagandha

Ashwagandha (Withania somnifera) kallas även indisk ginseng och är en välkänd medicinalväxt inom den ayurvediska medicinen. Örten tillhör familjen potatisväxter och växer framför allt i Indien, Afrika och Mellanöstern, då den trivs i ett torrt klimat.

Likt rosenrot och lakrisrot är ashwagandha är en adaptogen växt, vilket innebär att den innehåller bioaktiva substanser som stimulerar kroppens anpassningsförmåga. Men istället för att stimulera specifika funktioner eller organ som många andra adaptogener gör påverkar ashwagandha kroppens stressystem och produktionen av stresshormonet kortisol.

Läs också: 7 anledningar till varför du ska äta ashwaganda

Kortisolets effekt på kroppen

Kortisol utsöndras i akuta situationer för att hjälpa oss prestera bättre, både psykiskt och fysiskt. Det reglerar också kroppens omsättning av bland annat fett och socker samtidigt som det har en inflammationshämmande effekt.

Förr i tiden hjälpte kortisolet oss människor att fly från faror, men numera utgörs den största faran i våra liv av våra tankar. Dessvärre kan kroppen inte skilja på riktiga och påhittade faror, utan ger oss ett kortisolpåslag ändå. 

Även om kortisol fyller flera viktiga funktioner kan för höga nivåer under en längre period vara skadligt för hälsan eftersom vi aldrig ger kroppen en chans att vila. Det kan till exempel försämra vårt minne och koncentrationsförmåga, men också orsaka sjukdomar som depression, bukfetma, typ-2-diabetes och nedsatt immunförsvar.

Ashwagandha balanserar kortisolnivåerna 

Ashwagandha har visat sig vara effektivt för att hjälpa kroppen att balansera produktionen av kortisol, vilket kan leda till minskad stress och oro. En forskningsstudie från 2019 visar till exempel att ett dagligt intag av 240 mg ashwagandha kan sänka stressnivåerna avsevärt.

I en annan studie gjord av indiska forskare fick 60 män och kvinnor som kände sig stressade slumpvis 125 mg ashwagandha, 300 mg ashwagandha eller placebo två gånger per dag i åtta veckor. Deltagarna som fått ashwagandha hade tydligt sänkta kortisolnivåer och upplevde en klar förbättring efter studiens slut, oavsett intag.

Genom att öka kroppens motståndskraft till stress har ashwagandha också en god effekt på sömnen. I samma studie med 60 deltagare sov personerna som åt ashwagandha bättre än de i placebogruppen. Allra bäst var sömnkvaliteten i gruppen som fick den högsta dosen.

Läs också: Goda vanor som kan lindra stress och oro

Andra fördelar med ashwagandha

Genom att sänka nivåerna av stresshormon kan ashwagandha ha en rad andra positiva effekter på kropp och sinne, utöver förbättrad sömnkvalitet. Några av dem är:

  • Bättre minne och koncentrationsförmåga
  • Ökad sexlust
  • Ökad muskelstyrka
  • Förbättrad återhämtning
  • Känslomässig balans

Dosering av ashwagandha

Om du vill testa ashwagandha mot stress och oro rekommenderar vi att du väljer ett ekologiskt pulver av ren ashwagandharot med fullspektrum. Fullspektrum betyder att tillskottet innehåller både fett- och vattenlösliga ämnen, vilket gör innehållet identiskt med roten, fast starkare. 

Bäst effekt får du om du tar 300 mg två gånger om dagen. Så länge du följer den rekommenderade dosen är risken för biverkningar mycket låg. Tänk dock på att rådgöra med din läkare om du har en kronisk sjukdom. Du bör också avstå från att ta tillskottet om du är gravid eller ammar, då det inte finns tillräckligt med forskning på hur det kan påverka fostret.

Av Elsa Larsson

ashwagandaåterhämtningkortisolstress