Ett stort steg på vägen till en stabil, god hälsa är att definiera och sortera bort det som stjäl energi. Så länge man är ung finns det reserver att ta av men efter 30–40 års ålder gäller det att hålla koll på energikontot. Man behöver målmedvetet se till att tillföra energi, och vara mån om att inte förbruka energi i onödan. Vara lite mer energikonserverande, med andra ord!

Bästa sättet att höja energin är att sortera bort det som sänker energin!

Ju tidigare du börjar tänka i dessa banor, desto längre kan du behålla din ungdomliga vitalitet och hälsostatus. Att bli äldre har inte främst med vår ålder att göra, utan med hur väl vi sköter energinivån.

Ta därför en titt på ditt liv och försök sortera bort de energitjuvar och energifällor som tar av din kraft. Det inkluderar även ”skräpvanor”, som sena kvällar framför datorn eller destruktiva filmer som sänker ens energinivå, gör en ledsen, orolig eller ger dålig sömn.

  • Ta dig loss från saker som begränsar dig eller stjäl din energi – det är snabbaste sättet att förbättra sin situation. Att frigöra ger frihet.

Här är de sju största energitjuvarna:

1. Att inte sova tillräckligt.

2. Att äta tomma kalorier, skräpmat och snabba kolhydrater (främst socker- och vetemjölsprodukter).

3. Att sitta stilla mycket och i långa perioder.

4. Att andas in förorenad och/eller syrefattig eller instängd (ovädrad) luft eller att andas på fel sätt – med bröstkorgen och andas för mycket (som vid munandning).

5. Att befinna sig i situationer (eller med personer) som ger känslor av förvirring, desperation, vanmakt och hopplöshet. Speciellt om den ger känslor av maktlöshet.

6. Att bli mobbad – att bli utstött ur den sociala gemenskapen eller ha en känsla av att inte vara behövd.

7. Att sakna en djupare mening i livet och/eller att ha gått igenom en stor personlig förlust tar energi.

.

Dr Sanna Ehdins bloggEnkla hälsoråd