Energimedicinen utgår från kvantfysikens grundsats: alla ting och kroppar – in i minsta lilla partikel – är av dubbel natur. Allting existerar samtidigt både i form av materia och frekvenser (svängningar), och dessa frekvenser bildar elektromagnetiska fält. Allt levande har således en viss frekvens och intensitet, vilket innebär att det vibrerar vid en viss våglängd. Det kan man använda för att stimulera eller hämma specifika komponenter i kroppen eller knocka inkräktande parasitiska livssformer. Dessa energibehandlingar kallas för frekvensmedicin – eller Bioresonans – eftersom de verkar vid olika frekvenser.

Ljus finns till exempel i två former, kvanta som är den fysiska delen och våglängd som är energidelen/formen. Med våglängd avses den sträcka som ljudet tillryggalägger under en svängning. Ljud med frekvensen 1 Hz ut- för en svängning per sekund, och eftersom hastigheten som den rör sig framåt med är 340 m/s blir våglängden 340 meter. Ju högre frekvens ljudvågorna har desto kortare är deras våglängd.

Vid olika biokemiska och elektriska processer skapas låga frekvenser på 1–100 Hz i kroppen. De här vibrationerna från olika biokemiska reaktioner finns ständigt i våra kroppsdelar, vävnader och organ. Man kan se det som en bakgrundsmusik, ett ständigt, oftast ohörbart lågt hummande. Vid kraftig fysisk ansträngning kan man höra sin kropp mer.

Frekvensen – eller tonen – är olika för olika celler och olika delar av kroppen.

Till exempel har olika joner olika vibrationsfrekvens: kalium har frekvensen 7 Hz (hertz eller svängningar per sekund), mangan har 21 Hz och kalcium 28 Hz. En frisk cell har en frekvens och en cancercell har en annan. Behandlingens effekt ligger i att man specifikt påverkar frekvensen, antingen genom:

  • resonans (förstärkning) eller
  • interferens (störning eller utsläckning av våglängden).

Precis som ljuset består vi av både materia och vågrörelser, varför man når den fysiska delen, kroppen, genom att påverka energikroppen. Det görs exempelvis med hjälp av subtila energier eller via elektromagnetisk energi i form av ljud- och ljusvågor. Dessa energibehandlingar kan därför även kallas för frekvensmedicin – eller Bioresonans – eftersom de verkar vid olika frekvenser.

Frekvensmedicin är Framtiden

Energifält schematiskt illustrerade med färger.

Varje organ har sin speciella vibrationsfrekvens (svängningstal eller oscillationer). Man kan se kroppen som en orkester, och det gäller att de olika instrumenten är samspelta för att bibehålla hög funktion och effektivitet. Så länge energin flödar i kroppen och olika delar samspelar i harmoni, så känner du dig frisk och fylld av energi.

Varje organ eller del av kroppen har således ett optimalt svängningstal. Även våra tankar och känslor svänger också på olika frekvenser, och deras frekvenser påverkar kroppen och organen. 

Tankar är energi

Tankar är också energi som ”jag känner mig värdelös” eller ”ingen vill ha mig” kan sänka hela systemenergin, medan tankar som ”livet är underbart” och ”jag älskar mig själv och andra” höjer energin. Om man jämför med toner så vibrerar orden kärlek, glädje, frid och upplysning med de högsta, klaraste och renaste frekvenserna. Längst ner på ”tonskalan” finner vi de tyngre vibrationerna av skam och skuld. På samma sätt är kärlek, ljus, glädje, frid, harmoni, balans ord med hög energi som lyfter oss.

Det är viktigt vad vi omger oss med för energi, vad vi tar in och vad vi själva odlar (ger plats åt)!

.

Blockerat energiflöde

Vi är designade för att flödet av energgi och materia ska fungera väl. Men om du utsätts för yttre och inre stress eller press under en längre tid, så kan det bromsa, blockera eller ”frysa” delar av ditt energiflöde. Det sätter ner kommunikation, utrensning och förnyelse av den fysiska kroppen. Även en blockering i en liten del av kroppen kan ha inverkan på resten av energisystemet.

Ungefär som en inflammation i en tandrot ökar risken för inflammation i hela kroppen. Det gör att energisystemet kommer i obalans, först i en del men med tiden påverkas hela systemet vilket kan ge fysiska eller psykiska symtom. Kroppen själv jobbar givetvis hela tiden i det tysta med att balansera och fördela energin samt reparera småskador. Men vi kan behöva hjälp på traven, och energibehandlingar erbjuder det.

Genom att använda olika specifika frekvenser vid behandling av vår energikropp (bioplasman) påverkas den fysiska kroppen till högre funktion och helhet. Balanseringen innebär att kroppens inneboende harmoni återställs, det är en sofistikerad vetenskap som verkar på energinivå. det sker med olika avancerade apparater som kan sammanfattas under ordet Bioresonans.

Nikola Tesla, serbisk-amerikansk uppfinnare och maskin- och elektroingenjör – och 1900-talets största geni (enligt Albert Einstein). Tesla var en av de mest betydelsefulla bidragsgivarna vad gäller tillkomsten av kommersiell elektricitet. 

FAKTA: Bioresonans

Bioresonans är en kvantmedicinsk analys- och behandlingsteknik som är ett resultat av forskning och utveckling inom rymdmedicin. Bioresonans verkar genom information om elektromagnetiska svängningstal, och metoden grundar sig på det faktum att ditt inre är som ett ständigt böljande hav av energivågor (oscillationer) som vid god hälsa är i balans med sina normala frekvenser.

Vid analysen sänder systemet in information om energivågor och ”lyssnar” efter resonansen från din kropp. Vid obalans avläser bioresonans- apparaten det som avvikande frekvenser i organ och även emotionellt. Dessa obalanser, eller felfrekvenser, i organ kan systemet reparera genom att ”stämma” energifälten i kroppen.

Det är kanske lättare att förstå om man jämför med att spela på ett instrument. Musikinstrumentets resonansbotten förstärker tonen genom att det börjar vibrera med samma frekvens som ljudkällan. På samma sätt får du bara in en radiokanal om radiomottagarens frekvens motsvarar den från radiostationen. Så behandlingen slår an på en viss frekvens, vilket på verkar vissa strukturer i kroppen som är mottagliga för detta. Signalerna överförs inom kroppen via energikroppen och/eller bioplasman, så det är ett extremt snabbt system. Det är genialiskt och enkelt!

Faktaruta: Stimulerande frekvenser

Ryska forskare har länge studerat energimedicin och har hittat bioeffektiva frekvenser som skapar resonans med olika organ och system i kroppen. Dessa frekvenser används för att förbättra eller återställa funktionen, och här är några exempel (20 Hz är det lägst hörbara ljudet för människor och våglängden för det är 17 meter, ljud under det kallas för infraljud).

  • Det parasympatiska nervsystemet stimuleras av 1–10 Hz.
  • Det sympatiska nervsystemet stimuleras av 25–100 Hz.
  • 0,5–30 Hz påverkar hjärnans rytm och kan användas för att framkalla alfa-, beta- och thetavågor, till exempel för att häva stresstillstånd.
  • Musklerna aktiveras av 20–30 Hz.
Utgiven på Forum AB.

Boken ”Finn din energikod” tar upp allt detta med energier och frekvenser (med många referenser) och finns fortfarande som inbunden och e-bok. Jag var tidigt ute med allt detta 2010 och den inbunda är från då – köp här! Om boken:

”För att känna välbefinnande behövs en god energinivå – både fysiskt och psykiskt. Boken bygger på de senaste forskningsrönen och visar hur du höjer din energinivå och ökar energiflödet på mest effektiva sätt. Du får också hjälp att hitta fram till den energikod som stämmer för just dig. Energi finns överallt. Hög energinivå är en viktig förutsättning för självläkning och god självkänsla.” 

Dr Sanna Ehdins blogg