Holisisk betyder en helhetssyn – där alla delar samverkar till en helhet, vlken är mycket större och starkare än de enskilda delarna.

Holistisk, hel, hälsa och helig kommer alla från samma ursprungsord, det saxiska ordet hal. Alla orden hänger också samman betydelsemässigt. Att ha hälsa är att vara hel och om man blir frisk blir man ”helad”.

Ordet holistisk kommer från grekiskans holos, som syftar på en förståelse för att verkligheten består av integrerade helheter vars egenskaper inte kan reduceras till egenskaperna hos de mindre enheter som bygger upp helheten. Exempelvis består en människa av celler och dessa är uppbyggda av molekyler, som i sin tur består av atomer etcetera. Men vi kan inte förstå oss människor bättre enbart för att vi förstår hur atomerna fungerar.

Den holistiska synen ser till helheten – kroppen, själen, tankarna och känslorna.

Helhetssynen innebär att kroppens alla olika organ hänger samman och samarbetar med varandra. Summan av delarna är större än varje enskild del för sig och man behandlar inte bara en del utan ser till orsaken och helheten.

Enligt den holistiska synen hänger vi alla samman, såväl i det lilla som i det stora, som en enda stor universell organism. Det innebär att lufföroreningar i Kazachstan kan leda till koralldöd i Västindien (vilket det också gör via uttunning av ozonskiktet och El Niño-väder med påföljande temperaturhöjning).

Kaossystemet

Detta kan förklaras med att allt följer kaosteorins matematiska principer. Det som utmärker ett kaotiskt system är att vi vet vad som har hänt men inte exakt vad som kommer att hända. Vädret fungerar enligt denna teori, vilket förklarar varför det är svårt att förutsäga kommande dagars väder. En skogsbrand, en flagga som addrar i vinden och rökvirvlarna som stiger upp ur en skorsten är andra exempel i vår vardag som följer kaosprincipen.

Ett dynamiskt system är fullt av kraft och rörelse, och när det uppnår en viss nivå av komplexitet uppstår kaos.

Kaos pendlar mellan ordning och oordning. På en nivå beskriver kaos en slumpmässig oorganisation, medan det på en annan nivå nns en mycket väl fungerande ordning. Detta visar på den självorganiserande förmåga som utmärker kaossystem. Alla levande, komplexa organismer är egentligen självorganiserande.

Hela naturen är i grund och botten uppbyggd på detta sätt – ett strukturerat kaos! Genom att regelbundet tillföra energi till kaossystem kan de stabiliseras och bringas i ordning. Därför är det viktigt att se till att vår komplicerade organism hela tiden får den energi som behövs för att vi ska fungera väl och må bra. Människan är ett självorganiserande kaos, och vi behöver alltså tillföra energi för att det ska fungera. På ett plan är vi högt och avancerat strukturerade, på ett annat plan är det ett kaos med alla miljarders processer per cell per sekund.

Människan kan därför sägas vara en kollision mellan kaos och ordning. Våra känslor är ett tecken på detta, och utan kaos får man ingen emotionell aspekt och inte heller någon mänsklig utveckling.

  • Därför kan man säga att vi kan och bör tämja vårt kaossystem, genom att alltid se till att ha det på optimalt hög energinivå – för då sköter sig det allra mesta av sig självt, och på rätt sätt. 

.

Vad innebär det att leva holistiskt?

Jag fick en fråga och svarade: Genom att förebygga, stärka det friska och se till helheten kan man hela tiden öka sin självläkande förmåga. En holistiskt verkande medicin som ser till personen och inte symtomet. Man utgår från det faktum att kroppen kan tillverka allt vi behöver för att må bra och fungera, men det gäller att ge de rätta förutsättningarna. Därför bör man göra något åt organens funktionsbrister långt innan problemet visat sig som ett symtom. Man bör ha en hälsofrämjande livsstil och inta Friskmedel varje dag!

  • Bilden är gjord av Andrew Ostin
Dr Sanna Ehdins bloggKreativitet, skapande