Nu vaknar vi människor upp och ser vår egen kraft och sanna styrka. När vi tar tillbaka vår kraft (power) förändras allt. Narcissister och liknande egon har stulit för mycket, för länge nu. Vi lämnar ett krigiskt, maktfullkomligt synsätt och styrande bakom oss för något helt nytt. Godhet, människokärlek och vänliga handlingar blir hårdvaluta – istället för det materiella. Det kallas nu Generation G, för generositet, och det är redan stort bland de unga. Nu är det individens födelse, den mänskliga kraften och vår personliga utveckling som står i fokus. Vi kvinnor är en viktig del i detta uppvaknande, för vi har gett bort av vår kraft, tid och energi alldeles för länge… 2014 skrev jag detta i Nya Självläkande människan, och vi är redan på god väg:

Vi är sprungna ur en krigisk ego-kultur, fostrade till lydnad med civilisationens inbyggda piskor: skam och skuld. Vi är upplärda att lägga kraften utanför oss själva och att tillbe onåbara symboler, “gudomligheter” eller personer i det yttre. Vi har blivit bestulna på vår kraft. När det istället är som så att det heliga – livskraften – finns överallt, inklusive inom oss själva.

När människan vaknar upp och vågar se sin sanna styrka – då förändras världen.

När kvinnor slutar att se upp till och härma andra (speciellt männen) i syfte att bli bekräftade, och istället börjar uppskatta sina egna sanna, starka och vackra väsen – då förändras världen.

När vi slutar att låta det krigiska, hierarkiska och maktfullkomliga synsättet styra oss – då förändras världen.

När godhet, vänlighet och människokärlek blir hårdvaluta istället för att ackumulera pengar och prylar – då förändras världen.

På ön Samoa i Söderhavet mäts rikedom inte i hur mycket man har, utan i hur mycket man kan ge bort. När vi förstår det synsättet – då förändras världen.

Forskning från Massachusetts Institute of Technology (MIT) visar att vi lär oss genom att hjärnan synkroniserar sina hjärnvågor med andra. På samma sätt har forskning från HearthMath-Institutet i Boulder, Colorado, visat att människor knyter an till varandra genom att synkronisera sina hjärtvågor eller hjärtfrekvenser.

Människan är en levande frekvensmaskin; vi sänder ut en rad pulser (frekvenser) och läser samtidigt av vår omgivning med hjälp av detta. Alltså scannar vi vår omgivning med mer än det visuella spektra av ljusvågor som ögonen tar in. När vi ser och förstår det samt använder det fullt ut – då förändras världen.

Individens födelse

Nu är det individens födelse, den mänskliga kraften och vår personliga utveckling som står i fokus. Det handlar om uppvaknandet till den sanna mänskliga potentialen och kraften. Det är här inuti oss det händer – och det sker snabbare än vi kan ana.

Inom den närmaste tioårsperioden kommer det att ske lika mycket inom oss som det skett på utsidan med tekniken de senaste tio åren. En ny förståelse för hjärnan och det mänskliga medvetandet bäddar för en annan syn på vår potential. Det är bara att följa med!

Människor har redan skiftat fokus till sådant som har att göra med känslighet, kreativitet, mänskliga relationer, välmående och personlig utveckling. Konstnärlighet, fantasi, sensualism och mjukhet sätts i främsta rummet, och personer som sysslar med detta syns och blir mest tongivande. Det blir även en renässans för det feminina, för moderlighet, mjukhet, glamour och njutning. Det blir en förtrollad tid där vad som helst kan hända.

När människor vaknat upp till sin inre potential blir världen sig aldrig mer lik igen. I det nya samhället är man i kontakt med känslorna och intuitionen. Dessa är ovärderliga redskap för att veta vem man är, för att skaffa sig en identitet och kunna mogna som människa. De är grunden för att man ska kunna fungera väl i sig själv och med andra. Känslorna är kroppens informationsbärare som ökar medvetenheten om dig själv och omvärlden. …

Framtiden är nu

Det nya samhället har medvetna invånare som inser att vi inte röstar vart fjärde år utan varje gång vi lägger våra pengar, det vill säga vår energi, på produkter. Det är då – i stunden och varje dag – som alla är med och påverkar utvecklingen i rätt riktning. Genom att göra små saker och handlingar som är bra för dig och din närmaste omgivning och miljö bidrar du till att skapa en fungerande värld, såväl i det lilla som i det stora.

Utifrån dessa nya premisser skapas ett nytt samhälle. Det sker av sig självt, det är redan igång och ingen kan stoppa utvecklingen. Tänk vad som händer när själva grunden i samhället ändras från kamp, bestraffning och arvsynd till livsglädje, lekfullhet, mänsklig kraft, sanning och mognad. Det är något som aldrig tidigare förekommit. Och det har alla förutsättningar att bli riktigt, riktigt bra!”

Ja nu är vi på god väg! Klart att övergången från ett kontrollerande, dominant system – baserat på rädsla och makt – som styrt i tusentals år till detta nya inte blir friktionsfritt. Men det är bara att odla vänlighet, kärlek i hjärtat och goda handlingar varje dag. Det är denna lilla tuvan som välter det stora lasset!

För vänlighet, empati och medmänsklighet har alltid varit kittet i mänsklig sammanhållning – eftersom vårat främsta bränsle och drivkraft är kärlek.

.

Texten ovan skrev jag alltså 2014. För tio år sedan sa jag att vill du veta vart vi är på väg – se och följ vad vi kvinnor gör. Det stämmer fortfarande.

Tillägg med Livets lag:

  • det du matar växer
  • det du tränar stärks 
  • det du tänker manifesteras
  • det du känner, attraherar du

– Dr Sanna Ehdin

Läs om

Dr Sanna Ehdins blogg