Det stora skiftet

Nu pågår ett enormt stort skifte i vår världssyn. Det blir en 180-gradare när det gäller det mesta.

Vi får tänka om helt gällande många saker, alltifrån hjärtats funktion och tarmfloran, till energins betydelse och hormonterapi. Samt att detta att bli sjuk kan vara ett helt nödvändigt steg för att kunna bli helt frisk. Att fortsätta dämpa symtomen, inklusive ”negativa” känslor, kan i själva verket stoppa mänsklig utveckling.

Felet i dag är att vår syn och vårt tankesätt är begränsande och orienterat på problem, sjukdomar, elände och katastrofer.

Vi tränas (präglas) hårt in i ett bristtänkande som fokuserar på det negativa och svagheter – i stället för att förstärka det positiva, det starka och friska som fungerar. Via media, filmer och internet sker en ständig påfyllnad med drama, våld, hot, smärta och annat som göder vår rädsla och håller denna ”problemkropp” vid liv och växande.

Vi kan inte förändra detta genom att försöka ”lösa problemen” i hjärnan eller ”tänka oss lyckliga”. För att ändra det nuvarande systemet behöver vi ett radikalt nytt tänkande och tillvägagångssätt. För vi kan inte lösa problemen med samma tankesätt som en gång skapade dem, som Albert Einstein så klokt sagt.

Jag upprepar samma sak som jag sagt på mina föreläsningar i 25 år, och som är centralt i den banbrytande boken “Den självläkande människan” (som kom ut 1999 – sista året på 1900-talet). Oerhört mycket har ändrats och förbättrats sedan dess, men med tanke på stigande sjuktalen så har alltför få har tagit in och lever enligt detta:

Att stärka självläkningen är det enda som fungerar på kort och lång sikt.

 

Ändra synsättet

Den första förändringen sker genom att ändra tänkandet från negativt och begränsande till ett mer positivt och expanderande – ”ett halvfullt glas”. Det synsättet har öppnat upp för stora och goda förändringar – för allt börjar med att vi människor ändrar vårt synsätt – eller snarare tankemönster. Det sätt med vilket vi uppfattar och tolkar vår omvärld.

Och det vi fokuserar på det får vi med av. Så vad har vi fokuserat 98 procent av alla pengarna, forskning och tid på de senaste 60 åren? Att bekämpa sjukdomar. Vad har vi fått oerhört mycket mer av? Sjukdomar.

  • När ska folk förstå att dit våra tankar går, det manifesterar vi. Det vi matar, det växer. Och det vi känner – det attraherar vi.

Varför då inte lägga fokus på det friska… på våra självläkande krafter… på en lång hälsolivslängd… och på att odla och stärka våra kärleksfulla relationer. Därför att Kärlek, mening och glädje är själva basen i ett hälsosamt liv.

En bestående god hälsa fås genom är att hela tiden stärka det friska och våra självläkande krafter – inte genom att attackera det sjuka.

.

I Friskperspektivet gäller:

  • Självläkningen och naturliga Friskmedel står i fokus – och inte symtom, sjukdomar och giftiga “läkemedel”.
  • Man ser till helheten och funktionen – och inte en separatistiskt, detaljstyrd objektifiering av en patient.
  • Man ser till människan och sätter henne/honom i centrum – och inte till symtomet.
  • Försurning och förgiftningstillstånd är en viktig orsak till sjukdom (obalans) i kroppen, och första hjälpen borde vara att basa kroppen och detoxa.
  • Brett verkande och stärkande substanser är överlägsna de specifikt verkande ämnena/drogerna, vilka enligt skolmedicinens ideologi likt magic bullets skulle nå den sjuka vävnaden. Detta har aldrig har eller kommer att fungera i praktiken, trots att miljarder dollar plöjts ner i detta…

Varför inte drivas av en global hälsovision: att skapa en värld som styrs av ett friskperspektiv. 🙂

.

Läs även: Frisk – eller symtomfri?

Dr Sanna Ehdins bloggStärk självläkningen