Idag är det 150 år sedan Mahatma Gandhi föddes. Det är viktigt att hålla hans hoppfulla visioner levande. Mahatma Gandhi (1869–1948) var en indisk advokat, politiker och andlig ledare. Han var en förgrundsfigur i hur Indien och den främsta ledaren för Indiens självständighetsrörelse från Brittiska imperiet.

Gandi skapade rörelsen av icke-våldsam civil olydnad som skulle påverka världen. Han inspirerande bl a Martin Luther King Jr och Nelson Mandela.

Gandhi är allmänt känd i Indien och världen i övrigt som Mahatma (sanskrit: महात्मा mahātmā – som betyder ”stor ande”. Jag citerar honom i alla mina böcker, här är två citat:

Det finns mer här i livet än   att öka hastigheten på det. – Gandhi

Varandets natur är kärlek, det är det sanna och ”universums lag”. – Gandhi

Kärleken är den största sammanhållande kraften i universum, en givande och självgenererande energi, varför kärleksenergi är ett eget begrepp. 

Kärlek är helt nödvändig för allt levande liv. 

Om vi inte lever i kärlek är det lätt att torka in. Vi behöver kärlek som en växt behöver vatten. Den behövs för själva livet. Precis som solen ger energi och kraft till allt liv på jorden så gör också kärleken det.

Utan kärlek inget liv. (Min text ur Nya Självläkande människan 2014)

  • Gandhi var grundaren för satyagraha – en tanke som till stor del handlar om sanning och ”motstånd mot det onda genom aktivt icke-våldsmotstånd” – vilket förde Indien till självständighet och inspirerade rörelser för medborgerliga rättigheter och frihet runtom i världen. Mer om Mahatma Gandhis liv
  • Läs mer om en ny syn på Kärlekens kraft
  • Manifesterad Kärlek i Kärleksblandningen
Dr Sanna Ehdins blogg