Först ignorerar de dig,
Sedan förlöjligar och skrattar de åt dig.
Därefter försöker de bekämpa dig…
För att sedan vilja bli din vän!
 – Mahatma Gandhi

.
Kloka ord, och märkligt hur det ska vara så svårt att omfamna och ta till sig det nya ibland… Därför är det bara att göra det man tror på, och fortsätta steg efter steg. Oavsett om man stöter på motstånd – och folk har åsikter eller försöker bekämpa en – så tror man på något så driver man det framåt steg efter steg.

Folk kommer alltid att ha åsikter. Självklart att folk skrattade åt och förlöjliga Ingvar Kamprad när han sa att hans skulle sälja möbler i platta paket som folk själva fick skruva ihop. Men inte lät han det stoppa honom.

Historien är fylld av människor som haft självstyrkan att driva igenom de idéer som de tror på, annars hade vi nog fortfarande varit kvar på grottstadiet…

I början när jag talade om självläkning, och att man kunde leva en självläkande livsstil, var det många som ställde sig frågande – för att det var ett nytt synsätt. Självläkning fanns inte ens som begrepp i folks eller forskares medvetande på 1990-talet. Klart att det stötte på patrull, och en del försökte förenkla och förlöjliga mitt budskap.

Mina forskarvänner förstod inte vad jag höll på med, men supportade att jag gjorde vad jag trodde på. Sedan förstod desto fler det, och idag har mina 15 hälsa- och livsstilsböcker sålt i över en miljon exemplar. Jag är mycket tacksam och glad över att kunnat nå så många med mina självläkande principer och metoder, och att det förbättrat livet för tiotusentals människor. Hjälpt dem tillbaka till god hälsa och även att orka kämpa sig igenom svåra tiden. Vilket de skrivit och berättat för mig och tackat för.

För några år sedan ville världens största läkemedelsindustiföretag samarbeta med mig, och vi inledde en dialog. De ville ha min hjälp att undervisa och informera folk om en hälsosammare livsstil med anti-inflammatorisk kost.  Men jag gör ju redan detta sedan 25 år – och står för ett eget starkt koncept med ett självläkande tankesätt och en helhetssyn på hälsa. Givetvis tackade jag nej, men intressant att de ville samarbeta med mig… Ville bli min vän.

Om nutidens förändringar

Så här skrev jag 1999 i Den självläkande människan om den kommande tiden:

“Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte där synen på hälsa håller på att ändras drastiskt. Paradigm definieras som ‘ett mönster eller en modell’ och är det sätt som vi uppfattar världen på. Det nya tänkesättet är en lika stor förändring (för oss västerlänningar) som det var att gå ifrån föreställningen att jorden är platt till att den är rund.

Om vi bara stannar i trygghetszonen, ja då sker det inte så mycket nytt…

Förändringar är utmanande och omvälvande, vilket gör det olika lätt för människor att ta till sig det nya. Det får ske i vars och ens egen takt.

Att förändras, växa och mogna är en del av människans natur – själva förändringen är basen för vår arts överlevnad.

Dagens synsätt är en produkt av gårdagens tankar. Det synsättet är helt enkelt baserat på en annan syn på människan, men som vi nu har sett, fungerar det inte längre.

Det nya synsättet innebär bland annat att man lägger sig till med levnadsvanor som främjar en god hälsa. Man väljer hellre väljer att förhindra sjukdomars uppkomst och på olika sätt förstärka det friska – den självläkande kraften. Hur annorlunda kan inte världen komma att se ut med ett nytt synsätt …

Detta nya tänkandet kan man inte förstå genom att läsa sig till det eller få det berättat för sig, utan det handlar om en djupare erfarenhet. Om man får färgen blå eller lavendeldoft beskriven för sig, kan man inte förstå det fullt ut förrän man har sett den blå färgen eller luktat på blommorna. Så välkommen att öppna dina sinnen och andra kanaler som är vägen till en förståelse inifrån.”

Man behöver både kunskap, intellekt och ens sinnen för att ta till sig det nya. Gör man det så öppnar man sig själv för ett helt annat, mer positivt sätt att leva.

Som alla stora filosofer och profeter var Gandhi före sin tid. Gandhi följde Fred & Kärlek – och där finns varken kamp eller en vinnare. Alla blir vinnare… och vi behöver fortfarande göra detta val, varje dag.

Välj en hälsosam livsstil och välj övningar för inre frid och kärlek. Mindfulness, heartfulness, meditation, NPH-programmering ~ neuroplastic heart-reprogramming (fd Happy Heart-metoden) – för det ger yttre frid, harmoni och fred. Såsom på insidan, så och på utsidan…

Ett litet steg – i rätt riktning – tar oss dit vi behöver komma.

Välkomna den förändringen!

.

Dr Sanna Ehdins blogg