Happy Valentine – eller Glada hjärtans dag! 💖💞 Jag önskar er en fin hjärtedag med solvärme och hjärteglädje från andra sidan jorden. Hjärtat är alltings center, och det har en mer central roll än hjärnan. Ett öppet hjärta ger större utrymme för glädjen i livet, vilket automatiska gör oss friskare och gladare.

Hjärtats centrala kraft är tyvärr rejält underskattad i vårt hjärndominerade samhälle. Hjärtat är kroppens dirigent och koordinerar cellerna med ljusets hastighet – där en känslosvängning inverkar blixtsnabbt på hjärtats energi och frekvens. Dessutom tar hjärtat emot och reagerar på signaler utifrån snabbare än hjärnan. Därför – när vi utgår mer från hjärtat i vår vardag, så förändras livet och hälsan fundamentalt till det bättre.

Hjärtats essens

Forskning har visat att de karaktärsdrag som är mest effektiva för ett lyckosamt liv är de som talar mer till hjärtat än till intellektet. Det är tacksamhet, hopp, lust och kärlek – egenskaper som är viktiga för att skapa mening i livet.

Allt som berör oss på ett djupare plan har även förutsättningar att ge bestående positiva resultat. Det ökar vår möjlighet att leva livet fullt ut.

Det i hjärtat som du förnimmer din egen essens, vem du är, det du gör och om det du upplever känns rätt.

Hjärtat står för samvaro, kärlek och sanning. Det står även för guidning och självförtroende, idealism och optimism, empati och ärlighet, mjukhet och accepterande samt kapacitet för att växa.

En mängd vetenskapliga studier har visat hur positiva och varma känslor samt kärleksfulla relationer främjar ett långt liv i god hälsa. Faktum är att vi behöver kärleksenergi på samma sätt som vi behöver vatten för att överleva. Precis som vi behöver solljus och värme i våra liv.

När man pekar på sig själv pekar man inte på hjärnan, man pekar på hjärtat …

.

Vad är kärlek?

De speciella band som vi kallar för kärlek snarare är ett resultat av många mikrotillfällen med små doser av kärlek. Mängder av små kärleksögonblick skapar alltså kärleken! Små handlingar, gester, blickar och beröringar som väckt kärleksenergins känslor inom dig.

De band av kärlek som vi skapar med andra människor är resultatet av summan av alla dessa många små tillfällen när kärlek fylls på. Våra kärleksband hålls också vid liv med dessa dagliga ”inympningar” av kärleksdoser. Vi håller lågan vid liv genom att ge den näring och bränsle ofta! Detta är visat av Barbara Fredrickson, professor vid University of North Carolina, USA, har i över 20 år forskat på kärlek – eller snarare ”the science of emotions”; känslornas anatomi.

Kärlek är näring för våra mänskliga celler på samma sätt som solljus är näring för de gröna växterna.

.

FAKTA: Hjärtats roll är helt underskattad. Det är en självständig enhet med betydligt större kapacitet och funktion än vi anat för att hjärtat:

  • väger 250–350 gram och har ett eget nervsystem vars neuron kan uppleva, känna, lära och minnas.
  • har minst 40 000 nervceller, vilket är fullt jämförbart med något av hjärnans centrum.
  • tar emot och reagerar på signaler utifrån snabbare än hjärnan.
  • sänder fler signaler till hjärnan än omvänt.
  • kan fungera helt självständigt utan förbindelse till hjärnan, och fungerar utmärkt efter hjärttransplantationer då förbindelsen är avskuren.
  • kommunicerar med alla celler i kroppen med ljusets hastighet.
  • är kroppens dirigent och koordinerar cellerna – där en känslosvängning inverkar blixtsnabbt på hjärtats energi och frekvens – vilket i sin påverkar kroppens celler direkt.

Fler Happy Heart!

Forskning visar att när man tränar kärleks- och hjärtcentrerande meditationer, som exempelvis NPH-program (NeuroPlastic Heart-program), så ökar din vaguston (den stora vagusnervens aktivitet) och därmed ökar din kapacitet för anknytning, vänskap och empati. Och ju mer du knyter an till andra, desto friskare blir du, och vice versa.

Det vill säga ju friskare du blir emotionellt, desto mer fysiskt frisk blir du också.

Det hjälper dig även att utvecklas till en bättre version av dig själv – så det stämmer att kärlek kan vara transformerande.

Använd hjärtats kraft i vardagen: Jag har utvecklat NPH-program för att snabbt kunna svänga om till ett fridfullt och harmoniskt sinne när livet är som mest prövande, stressigt eller svårt. NPH-program står för NeuroPlastic Heart-program, och det hjälper dig att bryta det negativa och skapa något nytt positivt för dig och ditt liv. Det är fd Happy Heart-metoden som jag utvecklade 2014-16, och tusentals har använt programmet med mycket bra resultat.

Bra näring för hjärtatOmega 3-fettsyror förbättrar hjärtrytmen hos friska personer och kan även skydda mot hjärtklappning och plötsligt hjärtstillestånd. Magnesium motverkar hjärtklappning och stress. B-vitaminer och speciellt B6, som behövs i nära hundra olika enzymreaktioner i kroppen, är viktiga för hjärtats funktion.

.

Dr Sanna Ehdins blogg