Goda ekologiska jordgubbar från Gotland! Jag köper bara ekologiska jordgubbar för de vanliga besprutas så mycket. Välj ekologiskt och ät hellre färre, för de är dyrare, men i vart fall smakar de som jordgubbar ska!

Vid sidan av potatis är jordgubbar det i särklass mest besprutade livsmedlet. I Livsmedelsverkets provtagning på svenska jordgubbar (2013) innehöll inte mindre än 92 procent av all prover restgifter. Inför Midsommar 2014 blev det hett omdebatterat och nya regleringar skulle införas. Men hur har det gått?

När Testfakta 2015 lät analysera sju olika fabrikat av frysta gubbar hittas resthalter av bekämpningsmedel i fyra av dem. Halterna ligger under de gränsvärden som finns i dag, men samtidigt kan flera av ämnena komma att förbjudas helt och hållet eftersom de har hormonstörande effekter. Och bekämpningsmedel får inte vara hormonstörande.

– Till skillnad från andra kemikalier kan de ha negativa effekter i mycket låga doser, särskilt under vissa känsliga perioder i människans utveckling, som under fosterstadiet eller spädbarnsåldern. Därför kan dagens gränsvärden vara helt inaktuella, säger Christina Rudén, professor vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet, i deras artikel.

Det är skandal att vi ännu inte har någon tydlig lagstiftning kring det här, säger professor Christina Rudén.

Sämre fortplantningsförmåga, missbildningar och cancer är några kända effekter av hormonstörande ämnen. Men även folksjukdomar som hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kan konsekvenserna vara kraftigt underskattade. Läs mer i Testfaktas rapport.

Hur kan detta vara tillåtet? Jag har känt till den massiva besprutningen av jordgubbar sedan 1980-talet, då skånska jordgubbsodlare berättade det för mig. Man sprutar för att snabba på mognad eller för att pausa jordgubbens mognad. En hel vetenskap – och massa kemikalier till detta. Bonden höll med om att det kanske inte var helt hälsosamt.

Så har undvikit dem konsekvent, då jag ogillar att äta pesticider och liknande hormonstörande medel. Dessutom får jag sår i munnen av konventionella, besprutade jordgubbar – så äter bara ekologiska eller hemmaodlade.

FAKTA: Jordgubbar kan besprutas med 44 olika sorters preparat. För att motverka svampangrepp finns 13 olika preparat, 9 olika insektsmedel, 8 preparat mot kvalster och 14 olika växtgifter mot ogräs. Endast 11 av dessa är godkända för ekologisk KRAV-certifierad jordgubbsodling. (Detta gällde 2013 svårt få fram fakta vad som gäller idag) 

Men varför alla dessa gifter överallt i vår mat…? Måste vi verkligen acceptera det? Som ju varken är bra för naturen eller oss månniskor.

Svenskar är bra på att köpa ekologiskt – och fortsätt med det så får vi ännu bättre utbud. Jag fann dessa på Cajsa Warg, och de var värda det extra priset. Smakade på några vanliga, besprutade, och de smakade – ingenting! Det tycker jag både är dyrt och bortslängda pengar.

Köp bara jordgubbar som smakar som jordgubbar ska!

Den globala matindustrin oroas nu starkt av den snabbt ökande efterfrågan på ekomat. Under senare år har den marknaden vuxit med nästan 40% per år. Därför försöker Big Food attackera naturlig (icke-processad) mat och ekologiskt på olika sätt. Läs mer här.

Dr. Sanna Ehdin

Lite av det jag laddar på med varje dag, lite olika mycket och varierad selektion beroende på årstid och yttre krav. Har inte råd eller lust att fungera dåligt…

PS. Om du nu ätit mycket besprutade jordgubbar ha inte ågren utan det bästa är att ladda på med det som stöder och snabbar på kroppens avgiftning. Jag rekommenderar MSM – med svavel som är kroppens 4e vanligaste mineral och helt nödvändig för avgiftning. Många har brist på svavel för det förstörs vid matens uppvärmning. Jag rek även zink, C-vitamin, Glutamin samt multivitamin och multimineral – eftersom odlingsjorden innehåller mindre näring.

Dr Sanna Ehdins bloggMat & näring