“Styrelse utan kvinnor är inte ekonomiskt försvarbart!” slår Veckans Affärer fast. Forskning visar att företag med kvinnor i styrelsen är mer lönsamma, levererar högre aktiekurs, har bättre avkastning på eget kapital och mindre risk för konkurs. Ändå har svenska styrelser bara ca 20 procent kvinnor, och internationellt är det skrämmande dåligt med 60 procent börsbolag helt utan styrelsekvinnor. Dr Sannas AB bryter stort mot detta – vi har 67 % kvinnor i både styrelsen och bland de anställda. Dr Sannas trendar inte bara inom hälsa, utan även inom kvinnors expansion i företagsledningen.

En forskningsrapport  från Uppsala universitet visade redan 2007 att företag med kvinnor i styrelsen ökar sin lönsamhet snabbare (ref 2). Företag tjänar ekonomiskt på att rekrytera fler kvinnor till styrelserna, därför att de börsbolag som har flest kvinnliga styrelseledamöter är mer lönsamma än företag som saknar kvinnor i styrelserna.

Även på sikt ökar företag med kvinnor i styrelsen sin lönsamhet mer än företag med helmanliga styrelser. I studien var skillnaderna i lönsamhet så stor som 93 procent. Men även generellt är det statistiskt säkerställt att det finns en skillnad.

Det privata forskningsinstitutet Peterson Institute for International Economics har analyserat data från 2014 om närmare 22 000 börsnoterade företag i 91 olika länder (ref 3). Enligt studien kan ett företag med 30 procent kvinnor bland de högsta cheferna räkna med en nettomarginal – vinst efter skatt i förhållande till omsättningen – som är hela sex procentenheter högre än i ett genomsnittligt bolag, som har en vinstmarginal på drygt tre procent.

FAKTA ytterligare bevis på att styrelser med kvinnor presterar bättre (ref 1):

 1. Mellan år 2005 och 2011 steg aktiepriset på företag med minst en kvinna i styrelsen 26 procent mer än för företag med uteslutande män. Det visar en studie från Credit Suisse där företag med liknande börsvärde jämförs.
 2. De 125 Fortune 500-företag med flest kvinnor i styrelsen levererade 53 procent högre avkastning på eget kapital under 2012 än de 125 företag med sämst kvinnorepresentation.
 3. Företag med minst en kvinna i styrelsen löper 20 procent lägre risk för konkurs, enligt forskning från Leeds University of Business School.
 4. Styrelser med minst tre kvinnor är mer benägna att följa en tydlig strategi, arbeta långsiktigt och är mer uppmärksamma på riskstyrning.

Bilden ovan visar en jämförelse mellan de 125 Fortune 500-företag med flest kvinnor i styrelsen (blå stapel) och minst andel kvinnor (mörk stapel).

Sverige hör till de tio “mest könsbalanserade” länderna.

I totalt 311 svenska företag var andelen kvinnor i styrelserna 22 procent och i högsta ledningen 21 procent. En rapport från Svensk näringsliv 2016 visar att andelen kvinnor i näringslivet ligger ganska konstant strax under 40 procent samtidigt som andelen kvinnliga chefer fortsätter att öka. Det är positivt.

Och nu tar vi kvinnor oss ton, för att vi vet att det (vi) lönar sig! Därför valde jag den passande vinjettbilden med vår världsstjärna Birgit Nilsson. Men först finns lite barriärer att passera…

Män väljer män

Bland alla undersökta 22 000 börsnoterade företag saknade nästan 60 procent kvinnliga styrelseledamöter, och drygt hälften av de internationella bolagen har inga kvinnliga toppchefer alls. Det är inte smart då forskningen visar att det är dåligt för lönsamhet och vinst – på kort och lång sikt!

“Män med makt väljer i större utsträckning andra män”, säger Tove Dahlgren på stiftelsen Allbright. Det är till exempel helt kvinnofritt i valberedningen hos industribjässarna ABB, Sandvik, AB Volvo, Investor, Swedbank och Ericsson. Kuriosa är att Anders är det vanligaste namnet inom företagens ledningar, och först på 17e plats kommer ett kvinnonamn.… Dags att ändra på det säger jag, som tidigare suttit i bolagstyrelsen på två börsnoterade hälsobolag: Biogaia AB och Ellen AB.

Hur ser det ut i Sveriges ledande hälsoföretag idag? Feelgood har bara 17 % kvinnor i styrelsen  (en kvinna), och Midsona (som äger stora varumärken som Urtekram och Kung markatta) är bra med hela 43% kvinnor i styrelsen (snittålder 53 på styrelsen). Hur ser de ut i de nya globala digitala företagen – från högst till lägst?

 • Netflix har 33 % kvinnor i styrelsen
 • Paypal har 27% kvinnor i styrelsen
 • Apple har 25% kvinnor i styrelsen (Al Gore sitter med där)
 • Facebook har 25% kvinnor i styrelsen
 • Amazon har 20% kvinnor i styrelsen (genomsnittsåldern är 64 år, förvånande högt)
 • Tesla har mindre än 10 % kvinnor
 • Airbnb har inga kvinnor styrelsen och mindre än 20% kvinnor i företagsledningen
 • Spotify har inga kvinnor i styrelsen

60 procent av de 22 000 undersökta börsbolagen saknar helt kvinnor i styrelsen. Det är dåligt för lönsamheten, research shows.

.

Hög andel kvinnor i Dr Sannas

Sett i ljuset av denna aktuella forskning vill jag lyfta fram ett framgångsrikt exempel på en hög representation av kvinnor: Dr Sannas AB! Jag är så stolt nu när Dr Sannas idag blir ett börsnoterat bolag med denna strålande statistik:

 • ca 80 % av våra aktieägare är kvinnor
 • 67 % av styrelsen består av kvinnor ( styrelsens snittålder 44 år)
 • 67% av våra anställda är kvinnor

Det var också kvinnor som först förstod den nya Hälsorörelsen och kom i mängd till mina tidiga föreläsningar om Den självläkande människan i början av 2000-talet. Det var kvinnor som satte fart på trenderna – som friskvård, yoga, lchf, hälsocoacher, näringsterapeuter, raw food mm!

Det är kvinnor som tillämpar och startar ny business kring dem. Som lämnar sina trygga arbeten på etablerade arbetsplatser för att arbeta med sin passion – inom personlig utveckling, yoga, friskvård, hälsosam livsstil, kostvägledning och liknande . Det är kvinnliga journalister som intervjuat mig under 20 års tid och tidigt lyfte fram självläkning och hälsosam livsstil.

Givertvis finns ett flertal mycket kunniga och tongivande män inom hälsoområdet, som Bertil Wosk (Holistic), Peter Wilhelmsson (Alpha Plus), Peter Munteanu (Yogobe) samt många män på en rad ny hälsoföretag. Men majoriteten av brukarna – som driver denna konsumentstyrda utveckling framåt – är kvinnor. Utan er hade jag inte kunnat få fart på min verksamhet, och…

det är just ni framtidskvinnor som gör Dr Sannas möjligt – tack!

Hälsomedvetna kvinnor leder utveckligen

När det gäller Dr Sannas framtid ser framtiden ljust ut – för hela 40 procent av svenskarna väljer hälsosamt, ekologiskt, naturligt och hållbart, dvs. är LOHAS. Det innebär människor som har en Livsstil för hälsa och hållbarhet – och Sverige har faktiskt  högst andel LOHAS i världen(ref 5).  Vi svenskar intresserar oss för och läser mycket om kost, träning, sömn, miljö, yoga, andlighet, personlig utveckling och hälsosam livstil generellt.

De som leder utvecklingen i LOHAS är främst kvinnor med god utbildning, som lever i de större städerna och både vill njuta av livet och se bra ut och må bra – samtidigt som man har ett samvete för vad de (vi) handlar och gör. Denna grupp kvinnor utgör nu 10 % av svenskarna (bland annat jag och mina följare). Det är imponerande!

Vi som tillhör LOHAS vill inte definiera oss utifrån ålder – utan det viktiga är att ha en hälsosam och aktiv livsstil. Det är de val man gör avgör vem man är. Säg mig vad du äter – och jag ska säga dig vem du är!

Dr Sannas AB står för god hälsa, harmoni, livsglädje och en hälsosam livsstil.

Varmt välkommen till Dr Sannas!

Idag (fredag) är alla hälosintresserade och de som tror på kvinnliga entreprenörer välkomna som delägare i Dr Sannas AB. Startkursen på Dr Sannas aktie på Nordic Growth market NGM är 18 kr.

Aktien kommer heta Dr Sannas med kortnamn: SANNA MTF

De ät ju lite coolt att ha sitt namn på en aktie! Samtidigt blir jag en av Sveriges få kvinnliga Styrelseordföranden i ett börsbolag. Varmt tack för allt stöd och uppbackning från er aktieägare och kunder som satsar och tror på oss och det vi gemensamt kan åstadkomma. Framtiden känns ljus!

Referenser:

 1. Styrelse utan kvinnor ekonomiskt oförsvarbart, Veckans Affärer 2013

 2. “Fler kvinnor i styrelsen skapar större vinster”, DN 2007
 3. Högre vinst med kvinnor i ledningen, SvD 9/2 2016

 4. Fler kvinnor i ledning i näringslivet, Svenskt Näringsliv 5/9 2016
 5. Sverige världsledande på hälsomedvetenhet! 2017

.

Dr Sanna Ehdins blogg