Självkänslan

Är det något ni funderar över hur det påverkar er vardag och liv och jobbar ni aktivt för att påverka den?

Om jag skulle få beskriva ordet självkänsla så tänker jag på ”sin känsla om sig själv”. I dag har denna tyvärr blivit mycket påverkad av allt som finns runt omkring oss och hur vi agerar eller presenterar. Jag upplever ofta att många, inklusive mig själv ibland identifierar sig med det man gör eller hur man kanske borde göra. Detta är något jag tränar på varje dag att inte göra och för att aktivt höja min självkänsla är att hela tiden sätta 10 poäng på mig själv oavsett. Jag duger som jag är, alltid, hela tiden. Och det gör du också.

När det gäller sociala medier och annat så mynnar det ofta ut i jämförelser, stress och utanförskap. Jag säger inte att det inte finns väldigt många positiva saker med internet och det fördelar vi också har av sociala medier men jag tror att det som blir oerhört påverkat, och många gånger skadat, är just vår självkänsla.

Så hur kan vi göra för att höja vår självkänsla och vara mer nöjda med oss själva?

  • Förklara för dig själv, varje dag, att du är helt okej precis som du är
  • Jobba med affirmationer som ” Jag älskar mig själv, jag litar på mig själv, jag är på helt rätt plats”
  • Acceptera dig själv för den du är och hur du ser ut mm.
  • Låt ingen trycka ner dig eller förminska dig
  • Sätt alltid 10 poäng på dig själv oavsett vad
  • Var i sammanhang och omge dig med människor där du känner dig sedd och förstådd
  • Meditera och stärk relationen till dig själv på djupet

Någon som inspirerar mig mycket är Kay Pollak och han brukar säga att ingen kan såra dig om du inte tillåter det. Här tänker jag otroligt mycket på just vår självkänsla. Jag har själv blivit otroligt sårad och sviken genom mitt liv vilket jag låtit påverka och sänka min självkänsla till botten. Nu när jag är äldre så inser jag att precis som Kay säger att jag kan välja hur jag förhåller mig till olika händelser samt hur jag låter de påverka mig, eller inte. Idag låter jag mig inte påverkas på de sättet, visst kan man bli ledsen vilket är helt okej men det som betyder något är vad vi senare gör/inte gör med det som har hänt oss.

“Det avgörande är inte vad som händer oss utan hur vi svarar på det som sker”

Med detta sagt ville jag bara skicka en påminnelse om att du är bra som du är, för vem du är och glöm aldrig att du är den viktigaste personen i ditt liv så var snäll mot dig själv <3

För mer tips, recept och inspiration följ mig på:

Nyfiken om jag kan hjälpa dig eller boka privat coachning:

Soliga hälsningar

Annica