“Det pågår en hetsjakt på dem som försöker införa eller upprätthålla alternativa initiativ i sjukvården. En av orsakerna är en bristfällig syn på (o)hälsa, som något som kan förstås och förklaras teknologiskt och reduktionistiskt.” Mycket bra och klarsynt debattartikel av Karin Dahlberg, professor i vårdvetenskap, som konstaterar att resultatet är att det andelen som botas inte är större idag än för 30-40 år sedan – och ger förslag på hur vi bör förändra sjukvården.

Professor Karn Dahlberg

Professor Karin Dahlberg lyfter fram både okunskapen och oviljan att se till hur komplex människan är med kropp, själ och psyke. Man vill helst reducera allt till en platt modell som är baserad på läkemedel. Det är en dödfödd modell , för människan kan inte läkas utifrån det synsättet.

Resultatet är snarare att mängder är sjuka i läkemedelsvriberkningar, och tredje dödsorsaken i Västvärlden är läkemedel – tagna i korrekt dos. Hur länge ska vi fortsätta med detta system undrar professor Karin Dahlberg.  Jag citerar från hennes artikel:

“Det finns en genuin okunskap om hur olika kroppsliga system interagerar och hur kropp och själ samspelar. En annan orsak är att sjukvården anammat en vetenskapssyn som fungerar som hand i handske med läkemedelsbehandling.

De vetenskapliga modeller som tillämpas tillåter inte komplexa behandlingsformer, exempelvis sådana behandlingar som stöder kroppens egna möjligheter att bekämpa sjukdom. (det vill säga självläkningen, min kommentar.)

En logisk följd av detta är att vi har en ökande ohälsa med små möjligheter till bot. Faktum är att vi idag har en situation där över hälften av alla besök vid sjukvårdsinrättningar görs av personer med icke botbara sjukdomstillstånd.

–> Vi har i princip alltså inte större ”botbarhet” idag än för några decennier sedan.

Sveriges läkemedelsnota är svindlande – och inkluderar mångmiljardkostnader för vård av personer med läkemedelsbiverkningar. En klinisk farmakolog på Karolinska Institutet berättade att mellan 40 och 50 procent av alla patienter på medicinvårdsavdelningar, är där på grund av läkemedelsbiverkningar.

För att kunna lösa dagens enorma hälsoproblem i vårt land krävs det betydligt flera och annorlunda insatser än de som erbjuds nu. Vi måste erkänna komplexiteten, ta utmaningarna på allvar och utveckla sådana metoder som kan möta verkligheten.”

Klarspråk från professor Karin Dahlberg, och hon pekar på vägar framåt. Och det är att se till komplexiteten i människan och ta med alla våra styrkor och krafter när vi utvecklar och tillämpar metoder som ger sann läkning. Mindre fokus på symtomlindring och mer fokus på att åtgärda orsakerna, föreslår jag. Något annat är ju orimligt, egentligen, och jag ser fram emot en förändrad syn på hälsa och ohälsa.

.

Dr Sanna Ehdins bloggStärk självläkningen