Tränar du ditt hjärta? Alla vet att vi behöver träna hjärtat (muskeln) fysiskt, och det gör vi bäst genom att motionera, basta, sex eller skratta (inte samtidigt). Men vi behöver också träna vårt hjärta rent energimässigt, för det uppfattar en mängd subtila signaler från omvärlden.

Forskning visat att hjärtat registrerar och svarar på yttre stimuli betydligt snabbare än vad hjärnan gör. Till exempel, när man lyssnar på musik så reagerar hjärtat före hjärnan och skickar signaler till hjärnan. Hjärtat upplever och reagerar på omgivningen, och hjärnan svarar på det.

Forskning har visat att hjärtat har ett starkt och mätbart magnetfält och en egen intelligens. Det har visat sig att hjärtat är överordnat hjärnan, och kan fungera helt självständigt utan förbindelse till hjärnan. Denna är snarare att betrakta som en mycket sofistikerad och strukturerad lagrings- och omkopplingscentral. Hjärnan fungerar mer som en tolkare av sinnesintryck och nervsignaler, där endast en liten bråkdel når till kognitivt medvetande. Den lagrar en hel del minne, men långt ifrån allt minne vi bär på.

Huvudet kan mata oss med många tankar och idéer, men det är genom hjärtat vi känner deras värde och om det är sant för oss. Det är hjärtat som rör oss mot våra drömmar.

Ett bra sätt att träna och stärka hjärtat i det avseendet är att dagligen träna Blissful body-metoden (se länk nederst). Den tar bara tre minuter och jag rekommenderar att man gör det minst tre gånger om dagen, knappt tio minuter totalt alltså. Men det gör stor skillnad för ditt center – hjärtat!

Filmen nedan inspirerar till att se på ditt hjärta på ett helt annat sätt. Men eftersom hjärnan tilltalas av hårda fakta, så kommer här en rad fakta för hjärtat.

.

Fakta om hjärtat:

  • Hjärtat väger 250 – 350 gram och har ett eget nervsystem vars neuroner kan uppleva, känna, lära och minnas.
  • Hjärthjärnan har minst 40 000 nervceller, vilket är fullt jämförbart med något av hjärnans centra.
  • Hjärtat sänder fler signaler till hjärnan än omvänt.
  • Hjärtat kan fungera helt självständigt utan förbindelse till hjärnan, har det visat sig vid hjärttransplantationer, eftersom förbindelsen då är helt avskuren.
  • Hjärtat sänder ut elektromagnetisk strålning som är femtio gånger större än det som hjärnan sänder ut. Detta strålningsfält sträcker sig flera meter utanför kroppen och kan mätas med konventionella skolmedicinska metoder.
  • Hjärtmuskeln har en uteffekt på 2,5 watt, vilket kan driva en glödlampa.

De tre pelarna som behövs för att vi ska fungera väl är: hjärnans högre centra, viljan och hjärtats kraft (som kanaliserar kärleksenergin). Se till att träna dessa tre varje dag så bygger du ett starkt inre fundament för en tillfredsställande liv! Jag gör en separat blogg om vårt inre Dream-team.

  1. Referenser finns i Nya Sluta kämpa – börja leva, vill du veta min bakgrund klickar du på namnet nedan.
  2. Läs om Blissful body-metoden
  3. Se filmen här: Hjärtat har en kraftfull aura
Dr Sanna Ehdins bloggMening, kärlek & glädjeTräning, stretch, andning