Läkartidningen: “Vårdpersonal behöver mer kunskap om alternativmedicin. Utbildning om KAM, komplementär- och alternativmedicin, på vissa vårdutbildningar och en portal med oberoende information om den här typen av metoder. Det är några förslag när KAM-utredningen nu lämnar sitt delbetänkande.”

– Vi har varit väldigt pragmatiska. Vi har bara lagt väldigt jordnära förslag som inte ska kosta så mycket, säger Kjell Asplund, regeringens särskilda utredare, till Läkartidningen (referens). Flera åtgärder har föreslagits, bl a att SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, ska utvärdera forskningen när det gäller de KAM-metoder som är mest aktuella att eventuellt införa i sjukvården.

Det finns en rik arsenal av forskning på Komplementärmedicinska metoder – och mycket behövligt då Svensk sjukvård ligger efter internationellt sett.

Läs artikeln i Läkartidningen här: Vårdpersonal behöver mer kunskap om alternativmediciner.

Jag säger äntligen! Ska det vara så svårt att ta till sig en ny syn som ser till hela människan, ser att allt hänger samman i kroppen till ett väl fungerande system. Som tänker förebyggande, funktionsmedicinskt och går in för att stärka våra självläkande krafter! Det finns inget annat som gör att vi läker – det är vår SJÄLVLÄKNING som gör det, inte symtomdämpande piller. Så se till att stärka den varje dag med en hälsosam livsstil. Jag har skrivit om detta i 14 böcker nu under 20 års tid…

Tidigare undersökningar har dessutom visat att sjukvården är största användaren av komplementärmedicinen… Det finns nog en hel del outtnyttjad kunskap och kompetens inom Sjukvården, så behövlig förändring. Likaså höga ohälsotal och sjukskrivningar i en sjukvård där människor pressas hårt.

Läkare är kunniga med de kan inte trolla med knäna; en ohälsosam livsstil leder till hälsoproblem och sjukdom. Det går inte att “fixa” – annat än att anamma en hälsosam iivsstil. Och ta komplementärmedicinska behandlingar inriktade på att stärka det friska. Gör det nu, börja idag för varannan människa får cancerdiagnos numera – och socker göder cancer, så “sockerfasta” är bra sätt att börja.

Ska det vara så svårt… 2019 nu. Det du äter idag bygger proteiner som är med i två månader, så börja ditt nya liv idag genom att ändra kosten idag. Din kropp kommer att vara annorlunda rätt snart, du blir piggare och lättare – men definitivt förändring till Midsommar! 😀

Det måste finns orsaker till att människan som funnits i tre miljoner år först under de senaste 20–30 åren börjat utveckla hjärt-kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och reumatism i sådan omfattning.

Tänk om, tänk nytt, gör nytt!

.

Visste du att: Sverige världsledande på hälsomedvetenhet! 

  • Sverige har högst andel LOHAS i världen – dvs. människor som har en Livsstil för hälsa och hållbarhet. Hela 40 procent av svenskarna väljer hälsosamt, ekologiskt, naturligt och hållbart – vilket gör Sverige till världsledande med högst hälsomedvetenhet. Det roliga är dessutom att vi befinner oss även i uppfas med detta. Vi är bara i början av den nya hälsorevolutionen – och det är kvinnorna som leder den! Läs min blogg om det här: Sverige världsledande på hälsomedvetenhet!
  • Läkemedelsindustrin har utvecklats ur den tyska kemiska industrin mot slutet av 1800-talet. Den hade en strikt farmakologisk syn, nämligen att sjukdomar skulle behandlas med läkemedel (det vill säga kemikalier) som botade symtomen. Det är en krigisk syn där man enbart attackerar det sjuka – med gifter och starka medel, kirurgi och ev strålning. Detta har lagt grunden för “modern sjukvård”. Det finns tyvärr inget utrymme för att stärka de friska, självläkande krafterna. Är det inte dags att vi lämnar 1800-talet nu…?

Dr Sanna Ehdin rekommenderar:

  • Bra kost att äta är enligt Gröna Kuren – fritt från socker, gluten och komjölksprodukter i 1-3 månader om du vill bygga om din kropp till något mer hälsosamt (undvik det du är känslig för förstås).
  • Vill du hjälpa din kropp på vägen till ditt nya liv – så rekommenderar jag ett nytt Fiberpulver med örter, Ultimata Fibrer. Det är en mat som man dricker, och mer fibrer behöver vi alla få i oss! Jag har haft mycket positiva hälsoeffekter av Ultimata Fibrer. Kan beställas här (inte mitt företag).
  • Att motionera är det som snabbast påverkar kroppen i positiv hälsoriktning! Läs mer i 11 skäl att motionera!
  • I min bok Nya Självläkande människan beskriver jag hur självläknngen fungerar och hälsosam livsstil.
  • På denna hemsida kan du läsa mycket om Självläkning.

Dr Sanna Ehdins blogg