Läser om vänlighet och det är ett så rikt och vackert ord! Det betyder någon som ger värme, omtanke och värde till någon annan utan att förvänta sig något tillbaka. Det är Dalai Lamas religion, och forskning visar också att altruistisk vänlighet ger mycket mer tillbaka i hjärnans belöningscentra än strategisk vänlighet.

Vänlighet är en livsstil och vänliga handlingar ger så mycket tillbaka – eftersom vi människor är kärleksvarelser. Kärleksenergin är lika viktig för oss människor som solljuset är för de gröna växternas överlevnad… säger professor Barbara Fredrikson. Och vänliga handlingar, empati och altruism alstrar goda, varma känslor inom oss – som är en näring och belöning i sig!

För cirka 15 år sedan bestämde jag mig för att släppa fram andra i trafiken i Stockholm, för att jag var så trött på att det var vassa armbågar, hetsigt och hårt. Varför inte låta körandet ta mer tid och underlätta för andra och för flödet? Den oväntade vänligheten gav så mycket leende och glädje tillbaka att jag var alldeles varm i kroppen efter ett stunds körande! På den tiden hade inte fotgängare företräde, men jag stannade och släppte fram alla. Vilken glädje och så många leenden det gav tillbaka!

Varje dag försöker jag underlätta för andra, bidra med något – för att det ger mig glädje att kunna ge och bidra. Enkel bra regel.

Jag ber också andra om hjälp, så att de ska få möjligheten och glädjen att känna hjälpsamhetens goda belöning inuti. Så många har hjälpt mig genom åren, på alla resor med tung bagage eller när jag inte vet vart jag ska någonstans. Ibland är jag mer än lovligt disträ med det praktiska… Jag har utnämnt många till dagens vardagshjälte för de hjälpte mig så vänligt och generöst!

I de buddistiska lärorna anses kärlek, vänlighet och empati vara en de fyra noblaste nivåerna av mänskligt medvetande – kronjuvelen.

.

Vänlighet lyser upp hjärnans belöningscentra

Nu visar forskning att vi känner fördelarna med vänliga handlingar oavsett om de är altruistiska eller strategiskt motiverade.

En studie ledd av Dr. Daniel Campbell-Meikeljohn vid University of Sussex, analyserade man över 1000 MRI-skannade hjärnor för att se o det var skillnad på om man gjorde vänlig handling baserad på altruism eller på grund av förväntan om en uppenbar belöning (strategisk vänlighet). Resultaten var att i båda fallen tänds hjärnans belöningscentrum på MRI-skanningarna.

Men hos de som fattade sitt beslut inte utifrån strategiska grunder utan altruistism, medmänsklig kärlek, belönades även andra delar av hjärnan. Speciellt den subgenuala främre cingulära cortex, som spelar en roll i emotionell reglering. Det gör troligen att välbehagskänsla i detta positiva känslomässiga tillstånd stannar mycket längre. Alltså får man en högre payback för sin vänliga insats!

“Vi fann att vissa hjärnregioner var mer aktiva under altruistiska, jämfört med strategisk generositet. Så det verkar som om det är något speciellt med situationer där vår enda motivation att ge andra är för att själv må bra eftersom man varit vänlig”, sa Jo Cutler, doktorand som analyserat mängder av data i forskningsprojektet.

Mina livsregler

När jag var 16 år satte jag samman mina egna 10 livsregler, skrev dem vackert med kalligrafi och satte upp dem på väggen i mitt flickrum. Regler som jag själv kommit fram till, av erfarenhet eller av det jag läst. Tyckte om att läsa filosofiska böcker, memoarer och historiska romaner. För att jag var trött på att livet gick upp och ner, vågdalar och toppar – och ville ha bättre redskap att hantera livet. Då hade jag även börjat meditera sedan ett år, så mycket ändrades. Jag har alltid levt efter och tillämpat mina livsregler, och de har gett mig tröst och hjälp i många situationer när livet var tufft. Speciellt den första:

“När du känner dig deppig och nere, intressera dig då för en annan person, sätt dig in i deras situation och försök göra något gott för dem.”

Den hade jag lärt mig själv av egen erfarenhet, men nu visar alltså forskning att det är så! Det blir biverkningar med att utföra goda gärningar: när du väl börjar, så stannar glädjen i dig. Du får lättare steg. Effekterna är smittsamma till människor i din omgivning, och du tenderar att fortsätta med goda gärningar.

Så säg snälla ord till dig själv och andra denna vecka! Vänliga ord föder mer vänlighet och positiva känslor. Skratt och leende smittar, och det gör vänlighet också. Folk blir gladare och slappnar av – bara fördelar!

Välkommen till vänliga veckan!

När godhet, vänlighet och människokärlek blir hårdvaluta istället för att ackumulera pengar och prylar – då förändras världen. – Sanna Ehdin, Nya Sluta kämpa – börja leva 2016

Dr Sanna Ehdins blogg