Tankarna är – tillsammans med känslorna och andningen – en av de starkast reglerande faktorerna för vårt välbefinnande. Beroende på vad vi tänker på, påverkas vår andning och energinivån höjs eller sänks. Därmed kan vi styra vårt välmående. Positivt tänkande och att “tänka sig lycklig” har varit stort – och det är viktigt. Men det räcker inte bara positivt tänkande, för att komma vidare behöver vi rensa ut de automatiska och inpräglade negativa tankemönstrena. För de styr alla våra omedvetna reaktioner… Här tar jag upp våra vanligaste tankefällor.

Det autonoma, självgående nervsystemet styr över 98 procent av kroppens alla processer. Därför styrs de allra flesta människor nästan uteslutande av sina omedvetna och tidigare inpräglade, automatiska tankebanor. Det är enklast så, kroppen följer de redan uppdragna nervbanorna.

Det har också att göra med att hjärnan är så konstruerad att den tar den kortaste vägen för att inte slösa energi. Därför upprepas lätt tankar vi tänkt tidigare. Hjärnans ”bekvämlighet” ställer alltså till det för oss. Det är därför vi tenderar att upprepa det förflutna… även om vi inte vill det.

Varje tanke är oftast kopplad till en eller flera känslor. Man kan därför se dem som små informationspaket för och i hjärnan och även hela vårt energisystem.

Tankar fyller alltså flera funktioner för oss, det viktiga är att se till att de inte ”äger” oss. För de påverkar hur vi upplever det som händer. Det gäller att bli uppmärksam på tankarnas kraft då många av oss bär på begränsande tankar och inre konflikter. Det kan vara motsättningar som att vi både är värda något – och inte värda det. Vi både önskar något – och är rädda för att få det.

Ett av de främsta skälen till att vi fastnar i kampen är just våra egna tankar, och de konflikter som dessa kan skapa inom oss. Som kanske inte är så egna – för vi har ärvt mycket och präglats till annat.

Här tar jag upp de vanligaste sätten som tankarna kan lura oss. De vanliga snubbelgroparna är automatiska negativa tankar (ANT) eller ett förvrängt tänkande. Det färgar av sig på hela vårt tänkande, så att vi inte ser klart på det som sker, och saker eller upplevelser tappar i proportion. Tankarna kan ses som en form av energi, och de kan påverka oss så vi åker upp eller åker ner i välmående (energi).

Först behöver vi förändra våra inre mönster, därefter ändrar sig allt på utsidan automatiskt.

.

Förvrängt tänkade – vanlig tankefälla

En kvinna tar på sig en snygg och relativt ny klänning och gör sig riktigt fin innan en bjudning. Väl där får hon en nedsättande blick eller kommentar av en person som hon känner, och plötsligt känns kvällen och festen inte så rolig längre. Känns det igen? Att någon säger något ifrågasättande eller dömande om dig, varvid du börjar ifrågasätta dig själv. Efter ett tag känner du dig kanske rätt låg och värdelös?

Eller att något går emot dig och det känns meningslöst att fortsätta försöka? Eller att du spiller på dina kläder eller upptäcker en finne i ansiktet, och sedan är hela dagen förstörd?

Det kallas för ”förvrängt tänkande” och innebär att man övertolkar och läser in saker i händelser och situationer. Det är att förstora bagateller eller förneka realiteter, och kallas för kikarseende. Hur kan det bli så fel?

Vår hjärna jobbar hela tiden med att observera, tolka och förstå omvärlden. Beroende på vad vi upplever tolkar vi signalerna på olika sätt. Tolkningen påverkas vi även av erfarenheter, dagsformen och hur vi ätit, sovit och allmänt mår i kroppen. Men våra tankar kan alltså lura oss.

Tankarna är inga absoluta konstanter, de är relativa och ibland har hjärnan en tendens att förstora eller förvränga saker. De kan då förlora alla proportioner, varför man använder termen förvrängt tänkande om fenomenet.

Problemet med hjärnan är också att den inte kan skilja på vad vi tror på och vad som är verklighet.

Det är därför vi kan bli lurade av “våra” tankar, och det är viktigt att först bli medveten om att vi kan bära på automatiska negativa tankemönster – för att kunna påverka det. Inse att det är mer inpräglade tankemönster, än våra egna tankar. Det är ett steg i förändringen till ett helt annat liv. Nästa steg är att träna sig på realistiska tankar.

  • Jag minns när jag fick reda på dessa saker på en veckas “Survivors” kurs på the Meadows Trauma & Addiction Center i Arizona 2008, och jag kände mig så träffad. Allt blev så kristallklart med en gång, och jag fick även en handlingsplan för att ta mig ur detta. För det var ju något som jag “skolats” i sedan liten ålder, men det fyllde inte längre en funktion i mitt liv.

De förvrängda tankarna handlar dels om ett gammalt intränat tänkande som vi fostrats in i (präglas). Det handlar dels att vi ständigt tar emot intryck utifrån, varvid hjärnan försöker tolka dem. Förvrängda tankar innebär att vi övertolkar det som har hänt eller försöker förutspå vad som kommer att hända – men det färgar och vinklar vår bild av verkligheten.

Vanligt förvränga tankarna

Det här beteendet är vanligt och utbrett, och tar en hel del energi och skapar drama. Drama för att vi drar förhastade slutsatser, förstorar saker, inte hör vad folk säger, anklagar dem eller feltolkar grovt. Kort sagt, de förvrängda tankarna hindrar oss från att förvekliga vår sanna potential! Samt att de kan få ett eget liv, som en pingpong reaktion. En del personer är experter på att sätta igång detta, sk “drama queens” och det stjäl mycket energi.

Problemet är också att hjärnan lättare ser det vi redan ”vet”, alltså blir varje dag bara en ny bekräftelse av redan satta mönster. Det kan också vara som så att vi fungerar utmärkt i normala fall, men vid belastning eller hög stress så hamnar vi lätt i någon av dessa så kallade tankefällor.

Stress förvärrar: Man kan vara mer utsatt eller känslig för tankefällorna när man har en högre nivå av stress i sitt liv. På samma sätt är det om man (till och från) lider av posttraumatisk stress, för att man varit utsatt för chockartade svåra (smärtsamma) upplevelser i livet. När de gör sig påminda är det lätt att fastna i gammalt, förvrängt tänkande.

Så det finns en naturlig förklaring, och det allra mesta kan åtgärdas med en viljeinsats. Man kan träna om sitt tänkande, hjärnan är plastiskt och ständigt föränderlig! Det man behöver är – precis som när man bygger muskler – strategier, träning och tålamod!

  • I nästa artikel (blogg) beskrivs Automatiska negativa tankar – och det innebär exempelvis att man förminskar eller förstorar det som händer likt ett kikarsikte. Där listas de främsta skälen till att vi misstolkar eller förvränger det som händer, enligt psykologen Aaron Beck som grundade den kognitiva psykoterapin (numera KBT). Sedan kommer hur man kan träna om sitt tänkande. Inom KBT benämns ANT för NAT, negativa automatiska tankar.
  • Vi behöver bygga nya positiva tankebanor att skapa nya kopplingar mellan nervbanor: rewire vår hjärna. Det spelar ingen roll vad du önskar och tänker om ditt omedvetna inte tror på det. Därför har jag utvecklat Blissful body-metoden , läs om den här.
  • Läs bloggen 7 sätt att öka de realistiska tankarna.

Bearbetad text ur Nya Sluta kämpa – börja leva, Sanna Ehdin, 2016.

Dr Sanna Ehdins blogg