Hundratusentals människor blir sjuka av vanliga läkemedel. Upp till varannan drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet som skapar vårdkostnader på upp till 19 miljarder kronor/år. 

Det visade en avhandling av Hanna Gyllensten, apotekare och forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2014. Hon säger i Göteborgsposten:

– Det är alarmerande! … Detta också får konsekvenser utanför vården. … Det är egentligen alla läkemedel som kan ge sådana här problem. 

Hanna Gyllensten undersökte 5 000 patientjournaler och enkäter från 7 000 personer med hjälp av expertpaneler med läkare. Denna läkemedelsorsakade sjuklighet (LOS) får konsekvenser även utanför vården. 

FAKTA enligt expertpanelen med läkare: 

  • 50-60 procent av alla patienter som får vård i Sverige drabbas under ett år av någon form av biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter.
  • Förutom ett stort enskilt lidande leder också biverkningar och följdsjukdomar till direkta kostnader för patienterna på mellan 4 000 och 10 000 kronor per år.
  • 12 procent av befolkningen var drabbad under en tremånadersperiod.
  • Stor del av kostnaderna för läkemedelsorsakad sjuklighet (LOS)  finns ute hos allmänheten som vänt sig till primär- och öppenvård (visar avhandlingen). 
  • Kostnaden för LOS-vården (läkemedelsorsakad sjuklighet) är upp till 19 miljarder kronor per år i Sverige. 

Min kommentar: 

Vad har hänt sedan denna avhandling kom 2014? Ingenting, tvärtom har varje läkare äänu mindre tid per patoent och mer pappersarbete! Systemet blir bara sjukare – och det hjälper inte människor.

Dessa siffror är chockerande och visar att nuvarande läkemedelsbaserade sjuksystem är ohållbart och icke-fungerande. Vilket jag har påtalat i 25 år. Nu är det dags ta bort kostnaderna för läkemedelsorsakad sjuklighet (LOS) – och istället använda orsaksinriktad Funktionsmedicin och helhetssyn via Integrerad medicin. 

Samt tillsättt en oberoende internationell granskning av vår svenska sjukvårdssystem – eftersom vi i nuläget inte har någon på hög nivå som bevakar allmänhetens intressen – hälsomässiga eller kostnaderna för nuvarande sjukinriktade, läkemedelscentrerade Sjuksystem.

Tänk om, tänk nytt, gör nytt! 😊💪🏻

Läs artikeln i GP:https://www.gp.se/varannan-blir-sjuk-av-vanliga-läkemedel-1.203050?fbclid=IwAR2P5dRry_Cwci9MDc1mHadJhMBMHTu9Bi_OaPfLOzTOaRK7wKmeSDGJtcw

Tredje dödsorsaken i Västvärlden är läkemedel tagna i korrekt utskriven dos.

Forskningsfusket bara fortsätter : macchiariniskandalen & Karolinska institutet : de ekonomiska och politiska drivkrafternaav Ralf Sundberg

SE debattartiklar:

Sanna Ehdin vill revidera en svensk sjukvård med allvarliga systemfel – Del 1h

Del 2 – Utred det sjuka i systemet.


Dr Sanna Ehdins blogg