Yin- och yang-tecknet har fortfarande mycket att säga oss människor. Yin och Yang symboliserar motsatt energi, vilket skapar en laddning mellan dem. Yang anses vara det aktiva och dynamiska, medan yin står för vilande och reflekterande. De är således även komplementerande, båda behövs för att balansera varandra till en gemensam helhet. Detta uråldriga tecken symbolisera vår världs grundläggande behov av balans – något som vi är i skriande behov av nu.

  • Vinjettbilden är från den målning jag gjorde till bokomslaget för “HQ – den mänskliga helhetssynen” som gavs ut 2003, med innehåll typ 15 år före sin tid. Kort bokpresentation på Libris: Författarna menar att dagens problem skulle kunna lösas utifrån ett holistisk perspektiv, med vad de kallar holistisk intelligens (HQ). Helhetsperspektiv, samvaro, personligt ansvar, balans och kärlek är ledstjärnor i det sätt att leva som förespråkas.

Begreppet yin och yang kommer från Kina och det har funnits i minst 3 000 år. Orden yin och yang betyder skuggsidan respektive solsidan av en kulle. Solen är yang och månen är yin.

Yin- och yang-symbolens ljusa fält representerar solen (yang) och det mörka fältet representerar mörkret eller månen (yin). Yang är som den maskulina energin och yin är den feminina energin. De symboliserar motsatt energi, och därmed skapas en laddning mellan dem. Yang anses vara det aktiva och dynamiska, medan yin står för vilande och reflekterande.

Men yin och yang anger inte bara två motpoler utan också hur den ena kan övergå i den andra – för yang kan inte växa utan yin och vice versa. Man kan även se yin- och yang-symbolen som att det mörkaste också har något ljust (positivt) i sig och att det ljusa har något mörkt (eller negativt) i sig. Det är aldrig endast det ena eller det andra utan allt existerar i balans i förhållande till vartannat.

Yin- och yang-tecknet är nu bra att reflektera över. Vi lever i en värld som är körd ur balans på grund av för mycket yang-energi, vilket är kraft, aktivitet, att bygga, exploatera, hitta tekniska lösningar och så vidare. Man kan aldrig få balans genom mer av samma sak, då får man utmattning och kollaps. Mer krig löser inte krig … Mer aktivitet löser inte upp stress…

Endast genom att tillföra yin får man balans.

Ibland är det bästa man kan göra att sluta kämpa och bara släppa taget. Att sluta försöka fixa en situation. Yin-fasen har en alldeles speciell energi som man inte får tillgång till om man inte går in i den. Således ett aktivt val att välja Yin-energi.

.

Enligt kineserna är kroppens hälsa beroende av en balans mellan yin och yang.

Yin-aktivitet

Exempel på yinaktivitet – är samma som det som stimulerar Vagus, kroppens största nerv. Du kan själv varje dag stimulera din vaguston:

  • Andning – djup och lugn medveten andning vilket är att näsandas djupt (bukandning) och långsamt.
  • Yin yoga, qi gong och tai chi
  • Sjunga – är mycket stimulerande, ännu starkare effekt i grupp för resonans i hela kroppen.
  • Motion och träning med fokuserat, avslappnat sinne och djup andning (näsandning och ta hjälp av diafragman).

.

Ursprunget

Yin- och yang-symbolen är egentligen kinesernas skildring av alla de himmelska fenomenen. När kineserna studerade jorden och planeterna fann de förändringar varje dag, med årstider och årliga cykler, och av alla dessa cykler skapas bestående lagar för universum. Genom att observera solens cykler med hjälp av skuggorna från en åtta fot hög påle kunde de forntida kineserna ta reda på att året var 365,25 dagar långt. De delade in året i 24 segment och fastställde tiden för solens högsta och lägsta position under året.

Yin föds eller börjar vid sommarsolståndet och yang föds (börjar) vid vintersolståndet. Därför markeras sommarens längsta dag med en liten mörk cirkel (yin) och vinterns kortaste natt markeras med en ljus cirkel (yang). Denna symbolik används också inom den traditionella kinesiska medicinen (TKM) där vissa organ har yin-egenskaper och andra har yang-egenskaper.

Yin- och yang-symbolen innehåller solens cykler, de fyra årstiderna, de 24 chi- segmenten och den kinesiska kalendern. Symbolen kallas ibland för tai-chi och den utgör också grunden för den kinesiska filosofin I Ching.

.

HQ – den mänskliga helhetssynen

Utgiven 2003 av Forum Bokförlag

Boken skrev jag tillsammans med min dåvarande man, framlidne Martin Ehdin. Ur omslagstexten:

HQ – den mänskliga helhetssynen handlar om en ny syn på hur vi kan skapa en bättre framtid för oss själva och vår värld. Här tar Sanna Ehdin, författare till den uppmärksammade ”Den självläkande människan”, och Martin Ehdin, som har skrivit flera uppskattade ledarskapsböcker, ett helhetsgrepp på de frågor och problem som finns idag och visar på lösningar – många av dem självklara när vi väl blivit medvetna om dem.

Deras syn utstrålar en positiv framtidstro och en tilltro till människans enskilda förmåga att vilja bidra till något som kan komma alla tillgodo. De kallar det för holistisk intelligens – HQ.

Det är ingen ny metod eller nytt koncept utan det handlar mer om ett annat sätt att leva, andas och tänka. Kraften ligger hos oss, vi har den personliga förmågan att skapa något bättre för oss själva och vår omvärld. Det är ungefär som att upptäcka en ny energikälla som aldrig sinar. Nyckeln till detta ligger i att utveckla de personliga värdena och skaffa sig ett helhetsperspektiv.

Vi är på väg in i en helt ny tid där relationer, värden, medvetenhet, hälsa, miljö, personlighet och andlighet spelar en stor roll. Välkommen till relationssamhället!

Boken är slutsåld men jag kommer att tala in den inom närmaste månaderna. Den finns fortfarande att låna på 24 bibliotek runt om i Sverige (jag älskar bibliotek!!) Se här! Och den finns på fem bibliotek i Stockholm – se här!

Dr Sanna Ehdins blogg