Spårmineralet selen, som finns i paranötter, fullkornsprodukter, fisk och skaldjur, är känd för sina positiva effekter på immunsystemet, fertilitet och sköldkörtelfunktionen. I ett kinesiskt-amerikanskt forskningsprojekt har man kunnat visa att näringsämnet också kan ha en bromsande effekt på människors åldrande. Det har visat sig att ett högre selenintag är länkat till längre telomerlängd och telomerer brukar användas för att avgöra kroppens biologiska ålder.

Som skyddande plast på skosnörenas ändar

Du kan jämföra telomerer med plasten på skosnörenas ändar, som förhindrar att skosnörena nöts. Alla kromosomer i våra celler är utrustade med telomerer som förkortas varje gång cellen replikeras. När telomeren har förbrukats kommer kromosomen att nystas upp, likt ett slitet skosnöre och därefter dör cellen. Denna förlust av celler är ett av kännetecknen vid åldrande. Att celler dör kan leda till en inledande igångsättning av kroniska sjukdomar, som är vanligt associerade för äldre. Att ha längre telomerer betyder istället att cellen överlever längre – och det är ett tecken på ungdomlighet och vitalitet.

Läs också: Metylerade vitaminer – vad alla hälsointresserade borde veta

Mer selen kan öka dina cellers livslängd

Forskare från Guangdong Medical University och Huazhong University of Science and Technology in China studerade 3914 vuxna amerikaner och deras kostvanor. De medverkande var deltagare i den så kallade NHANES-studien (National Health and Nutrition Examination Survey) där amerikanska forskare undersökte kostens inverkan på hälsan. De kinesiska forskarna hade helt enkelt lånat studie-data från den amerikanska studien och tittade specifikt på selenintag och hur det påverkar telomerernas längd.  

Skyddar mot oxidativ stress

Man kunde se att telomerlängden ökade vid ökat selenintag. Med andra ord, selen hade potentialen att skjuta upp tiden när cellen egentligen skulle ha dött. Det finns olika teorier om vilken mekanism som spelar in, men vetenskapen vet att telomerer är sårbara för inflammation och oxidativ stress. Selen har visat antiinflammatoriska egenskaper och skyddar också celler mot oxidativ stress, vilket kan vara en av förklaringarna.

Läs också: Vilken orsak till trötthet stämmer in på dig? + Naturliga tips för mer energi

Européer får för lite selen

Studien som publicerades i Clinical Nutrition i februari, är högst relevant information för européer, eftersom majoriteten av jordbruksmarkerna i Europa har låga selenhalter. Detta innebär att många människor som bor i Europa har svårt att få i sig tillräckligt av det essentiella näringsämnet via maten de äter. Det är inte bara en tillfällighet att anda studier har visat en positiv effekt av att ge selentillskott till medelålders män och kvinnor. Till exempel, i den svenska KiSel-10-studien fann man att de som fick tillskott av biotillgänglig selenjäst i kombination med coenzym Q10 hade en 54% lägre risk att dö i kardiovaskulära sjukdomar, förbättrad hjärtmuskelfunktion samt en signifikant förbättrad livskvalitet. I denna studie, tittade forskare på andra hälsomarkörer än telomerernas längd. Det finns dock en stor sannolikhet att selentillskottet i denna studie också bidrog positivt till deltagarnas biologiska ålder.

Av Redaktionen

ålderSelen