Det tycks finnas en inbyggd strävan hos den moderna människan att vilja leva allt längre, framför allt vill vi kanske leva friska länge. Många hoppas på ett magiskt piller, då de flesta verkar föredra det framför att göra de livsstilsförändringar som annars skulle kunna addera år till livslängden. Och kanske är idén om magiska piller inte så långt borta.

Telomerer – våra beskyddare

En viktig nyckel till åldrandets gåta står att finna hos telomererna. Telomererna är enkelt uttryckt det hölje som skyddar ändarna på våra kromosomer, och som krymper varje gång en cell delar sig. Spårämnet selen och koenzym Q10 kan visserligen inte ge evigt liv men färska fynd visar att ett dagligt intag av dessa båda näringsämnen kan hejda den minskning av telomererna som allmänt anses oundviklig.

En av forskarna bakom upptäckten är Trine Baur Opstad, molekylärbiolog vid Center för klinisk hjärtforskning vid Oslo Universitetssjukhus Ullevål.

– Ju äldre vi blir desto kortare blir telomererna, säger Trine, när hon är i Stockholm och föreläser.

Till slut kan cellerna inte längre dela sig. 

– När telomererna blir kritiskt korta, går cellerna istället i dvala för att sedan dö, förklarar Trine.

När de inte längre kan skydda vårt DNA ökar risken för bland annat cancer och demens.

Läs också: Q10 – ett hett ämne bland kardiologer

Kraftfulla antioxidanter

Selen och Q10 är viktiga antioxidanter som även har antiinflammatorisk effekt. Att de kan påverka hjärthälsan och minska risken att dö i hjärt-kärlsjukdom är känt sedan tidigare. Den så kallade KiSel-10-studien under ledning av professor Urban Alehagen, kardiolog vid Linköpings Universitetssjukhus visade att risken för förtida död i hjärt-kärlsjukdom minskade med 54 procent bland de av deltagarna som tog tillskott jämfört med de som fick placebo. Studien som pågick i fyra års tid har nu även tjänat som underlag för att undersöka längden på telomererna hos de båda grupperna, och skillnaden är slående enligt Trine Baur Opstad. Hos de som fick placebo sågs en påtaglig minskning av telomerernas längd medan minskningen nästan helt avstannade hos de som tagit tillskott av de båda näringsämnena.

– Selen och Q10 är beroende av varandra för att fungera optimalt. Därför det viktigt att ta båda, understryker hon.

Enligt Trine kan våra telomerer säga mer om vår biologiska ålder än den kronologiska åldern gör.

– Hos den som bränner sitt ljus i bägge ändar och lever ett alltför stressigt liv påskyndas nedbrytningen av telomererna, något som visar sig som för tidigt åldrande förklarar hon.

Annat som som kan påverka är överdrivet solande, rökning, tillsatser i maten samt exponering för kemikalier och föroreningar enligt Trine. 

Föräldrarnas ålder påverkar

Men telomerernas längd påverkas även av arv, en äldre far och en yngre mor verkar vara det optimala, det ger nämligen längst telomerer, men åldern på våra föräldrar är dessvärre inget vi kan påverka själva. Båda föräldrarnas stressnivåer och moderns livsföring under graviditeten påverkar också.

Selen och Q10 bidrar även till att öka nivån av det viktiga Sirtuin1-proteinet, en känd ”longevity” markör. Annat som aktiverar Sirtuin1 är motion, periodisk fasta men också resveratrol, ett färgämne som bland annat finns i skalet på röda vinduvor, blåbär och i jordnötter.

Selenfattiga jordar i Norden

Att vi kan behöva tillskott av selen beror på att de nordiska jordarna är fattiga på just detta grundämne. När det kommer till koenzym Q10 är det något som kroppen tillverkar själv, produktionen minskar dock med åren och det kan vara svårt att kompensera tillräckligt för den minskningen genom enbart kosten. Vissa har dessutom större behov än andra, tar man exempelvis statiner, blodförtunnande och kolesterolsänkande läkemedel kan det ha negativ inverkan på såväl upptag som kroppens egen produktion av Q10. För denna grupp är det därför extra viktigt att komplettera, något läkare skulle kunna bli bättre på att upplysa om menar Trine.

– Det är lite konstigt att den kunskapen inte nått fram, säger hon.

De uppdaterade kostråden och näringsrekommendationerna för befolkningen i de nordiska och baltiska länderna som presenterades på Island i juni 2023, ger nytt hopp om att man inom sjukvården ska få upp ögonen för behovet av tillskott av dessa viktiga näringsämnen tror Trine:
– En rad forskare står bakom rapporten som bland annat uppmanar till att ta tillskott av selen.

Läs också: Forskning visar: Selen och Q10 kan bromsa åldrandeprocessen

Har själv börjat ta tillskott

För Trine själv har arbetet med studien lett till att hon börjat ta tillskott regelbundet, något hon inte gjorde tidigare. De tydliga resultaten i studien motiverar henne.

– Jag har en väldig tro på det för jag ser så tydliga effekter, säger Trine.

Det kan annars vara svårt att känna sig motiverad att ta tillskott som inte ger något synligt resultat, utan istället ger utdelning i långa loppet men det är värt det menar Trine.

– Det står klart för mig att det är viktigt, säger hon och förklarar vidare att den ursprungliga studien visade att de som tog tillskott rent allmänt var i bättre fysisk form, hade bättre livskvalitet och mindre sjukhusvistelse än de i kontrollgruppen.

Det visade sig dessutom att resultatet är bestående, då man såg att den minskade risken att dö av hjärtkärlsjukdom höll i sig även tio år senare.

Vid vilken ålder kan det vara dags att börja?

– Svårt att säga men efter femtio kan det vara bra att börja ta extra, resonerar Trine som under sin föreläsning även uppmanar åhörarna att se till att ha roligt och inte vara för hårda mot sig själva. Att ha roligt kan nämligen – utöver att det ger en förhöjd livskvalitet – ha en antiinflammatorisk effekt, förklarar hon.

Av Nina Törmark

Fakta KiSel10-studien 

Studien som publicerats i tidskriften International Journal of Cardiology är en prospektiv, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie, under ledning av professor Urban Alehagen, kardiolog vid Linköpings universitet. Där 443 äldre Kisabor fick ta tillskott av Selen och koenzym Q10 i fyra års tid för att se hur det påverkade deras risk att dö i hjärtkärlsjukdom. Forskarna mätte regelbundet olika biomarkörer för hjärtats funktion, samt att deltagarna fick svara på frågor. Resultaten visade en minskning med över 50 procent. I studien användes tillskott från den danska tillverkaren Pharma Nord.

Selen

Selen är ett grundämne som finns i jorden. Det ingår i enzym som skyddar cellerna mot oxidation. Rekommenderat intag av selen höjdes i NNR 2012 och väntas återigen höjas när rekommendationerna uppdateras 2023. Selen finns i nästan all mat men halterna varierar. I Sverige är marken selenfattig, därför har grödor som odlas här låga halter. Livsmedel som innehåller mest selen är fisk, inälvsmat, nötter och fröer, mjölk, ost och ägg.

Koenzym Q10

Q10 är viktigt för cellernas energiproduktion. Vi får i oss små mängder via kosten, men kroppen bildar själv den största delen, en produktion som dock minskar gradvis med åldern. Koenzym fungerar genom att det binder till ett enzym och Q10 behövs både för immunförsvaret och för musklerna.. Det är även en viktig antioxidant som hjälper kroppen att stå emot yttre påfrestningar som exemplevis stress eller sjukdom. 

Q10 finns i rött kött, fet fisk och kyckling. Bra vegetabiliska källor är valnötter, sesamfrö, pistagenötter, broccoli och blomkål.

antioxidanterHjärthälsaQ10Selen