Den nya studien gällande om selenbrist kan öka risken för hjärtsvikt, i vetenskapstidskriften Free Radical Biology and Medicine omfattar 4 803 män och kvinnor. De har alla deltagit i den stora svenska befolkningsstudien, Malmö Förebyggande Medicin. Forskarna tittade på deras nivå av selen i blodet och jämförde dessa med förekomsten av hjärtsvikt.

”Vår studie visar att det finns ett samband mellan låga selennivåer och en ökad risk för hjärtsvikt under en uppföljningsperiod på 15 år. Hos de 20 procent av deltagarna med lägst selenstatus var risken dubbelt så hög som hos de med mest selen” Amra Jujic, PhD

Dubbelt så hög risk för hjärtsvikt

”Vår studie visar att det finns ett samband mellan låga selennivåer och en ökad risk för hjärtsvikt under en uppföljningsperiod på 15 år. Hos de 20 procent av deltagarna med lägst selenstatus var risken dubbelt så hög som hos de med högst selen säger forskaren Amra Jujic, PhD, som ledde studien. Det svenska forskarteamet kände redan till selens roll i hjärthälsa från tidigare forskning. Redan 2019 visade vårt forskarlag att selenbrist är kopplat till en sämre prognos bland patienter som redan har diagnostiserats med hjärtsvikt, säger Martin Magnusson. Han är medförfattare till den nya studien, överläkare och kardiolog vid Skånes Universitetssjukhus.

Läs också: Ett hälsosamt och långt liv med Q10 och selen

Stödjer tidigare fynd

Studien stödjer tidigare forskning ledd av professor Urban Alehagen, en svensk kardiolog. I samarbete med sina forskarkollegor kom Alehagen fram till ett intressant resultat. Detta var att friska seniorer som fick ett dagligt tillskott av selen i fem år hade en 54 procent lägre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom jämfört med de som fick placebo. Förutom selentabletter fick deltagarna i den aktiva behandlingsgruppen kapslar med ämnet koenzym Q10. Studien från 2013 i International Journal of Kardiologi visar också att hjärtmuskelns funktion hos deltagarna som fick selen och koenzym Q10 hade förbättrats väsentligt. Detta är något man kan mäta med bland annat ultraljudsmätningar, (ekokardiografi).

Läs också: Selen skyddar oss – men vi får fortfarande i oss för lite

Experter rekomenderar ett ökat selenintag

För inte så länge sedan uppdaterades de nordiska näringsrekommendationerna. Enligt dessa riktlinjer rekommenderades en ökning av intaget av selen med 50%. Män behöver 90 mikrogram selen dagligen, medan kvinnor behöver 75. Denna nivå är tyvärr allmänt svår att uppnå för européer. Detta beror på att jordbruksmarken i stora delar av Europa har relativt lite selen.

Av Johanna Stala von Schewen

hjärt-kärlsjukdomHjärthälsaQ10Selen