Läs vidare för att lära dig mer om permakultur och dess principer!

Permakultur handlar om att skapa harmoni

Termen “permakultur” är en kombination av de två orden “permanent” och “kultur”, och grundades av australiensaren Bill Mollison och David Holmgren på 1970-talet som ett sätt att stå emot de utmaningar som de konventionella samhällssystemen medförde.

Enkelt förklarat är permakultur ett sätt att skapa harmoni mellan oss människor och vår natur med hjälp av olika system som efterliknar hur naturen fungerar. Den tar hänsyn till tre etiska principer: 

  • Omsorg om jorden
  • Omsorg om människor 
  • Rättvis fördelning av resurser

Det handlar till exempel om att använda kraft från förnybara energikällor, men också om att använda resurser på ett smartare sätt och att inte använda kemiska bekämpningsmedel i jordbruken. Genom att använda permakultur kan vi kort sagt skapa en bättre framtid genom att ta hand om naturen och varandra på ett mer hållbart sätt.

Läs också: 10 bästa grönsakerna att odla inomhus

Principer för permakultur

Permakultur bygger på flera grundläggande principer som hjälper till att vägleda processen. Dessa principer går att anpassa och tillämpa i olika skalor, från enskilda trädgårdar till hela samhällen. Här är några exempel på dessa principer:

  1. Observation och interaktion. Att noggrant observera och förstå naturen och dess naturliga processer är grundläggande för att vi ska kunna skapa effektiva och hållbara system. Genom att interagera med miljön kan vi enklare anpassa våra metoder och dra nytta av naturliga resurser.
  2. Fånga och lagra energi. Permakultur handlar också om att maximera användningen av förnybar energi från exempelvis solenergi, vindkraft och vattenkraft för att skapa effektiva och självförsörjande system.
  3. Mångfald: För att främja den biologiska mångfalden och bibehålla balansen i naturens ekosystem är det viktigt att vi planterar olika sorters grödor och integrerar olika växt- och djurarter i våra odlingsmarker.
  4. Kretslopp och återvinning: Permakultur handlar också om att minska vårt avfall och återanvända så många resurser som möjligt. Genom att göra det kan vi skapa stängda kretslopp som minskar vår miljöpåverkan, men som också kan göra våra system extra effektiva.

Hur implementerar man permakultur i vardagen?

Så hur gör man egentligen för att implementera permakultur i vardagen? Här kommer sex enkla sätt. 

1. Börja odla mer varierat 

Skapa din egen permakulturträdgård genom att odla en variation av grönsaker, örter och frukter. Använd gärna kompostering för att återvinna matavfall och skapa en extra näringsrik jord för dina grödor. Här hittar du en fin komposthink för köket. Det kan också vara smart att plantera olika grödor tillsammans för att undvika skadedjur på ett naturligt sätt.

2. Se över din energiförbrukning

Ta reda på om din el kommer från förnybara källor och välj gärna ett miljöavtal. Har du möjlighet kan du dessutom installera egna solceller på tomten, vilket är extra klimatsmart. 

Se också över ditt hem regelbundet för att identifiera potentiella energibovar och se hur du kan göra din bostad mer energieffektiv. Kanske kan du förbättra isoleringen för att minska behovet av uppvärmning och nedkylning? Eller byta ut dina vitvaror mot energisnålare modeller?

Läs också: Så här äter du mer klimatsmart

3. Var rädd om vattnet

Samla gärna upp regnvatten i tunnor och använd för att vattna dina växter. Ett annat alternativ för dig med lite större odlingar är att installera smarta bevattningssystem som utnyttjar naturliga vattenkällor. I övrigt kan det vara bra att planera din trädgård och plantera växter som är anpassade till lokala klimatförhållanden och kräver mindre bevattning.

4. Återvinn och återanvänd

Återvinn det du inte längre behöver, men återanvänd gärna det du kan istället för att slänga det. Kanske kan en gammal byrå få nytt liv med lite färg? Eller kanske kan du laga den där stolen eller byxan som gått sönder istället för att slänga den? Försök att se möjligheter innan du väljer att göra dig av med saker. 

5. Engagera dig lokalt

Skapa eller delta i gemenskapsprojekt där du kan dela resurser, idéer och kunskap med andra.  Varför inte starta en lokal odlingsgrupp, bygga ett gemensamt trädgårdsprojekt eller anordna en bytesdag där ni kan byta saker med varandra istället för att köpa nytt?

6. Börja konsumera mer medvetet

Försök att välja produkter som är hållbart producerade och konsumera bara det du verkligen behöver. Stöd också dina lokala producenter och företag som faktiskt strävar efter att minska sin påverkan på miljön.

Av Elsa Larsson

återvinningenergimiljövatten