“Jag har inte ont längre”

Mina kunder berättar ofta om hur mycket bättre de mår efter att de börjat med YogaMonks. Och… Vad är det då som händer? Varför?

Det enkla svaret är att varje fascia-stråk som finns i kroppen får sin hälsosamma balanserande stretch i varje YogaMonks-rörelse, och att vi alltid ser till helheten. Att vi jobbar med mjuk kropp, lyssnar och tillåter kroppen att säga sitt. Strukturen är viktig. Balans är viktigt.

Fascian har ett stort ansvar i våra kroppar, den finns överallt, omsluter cellerna, den ansvarar för infrastrukturen för lymfa, blod, lungor…. den är precis överallt. Den går över i hinnor och senor. Den tillser att musklerna ska kunna glida sinsemellan och mycket mycket mer.

“Bindväven ansvarar för att vi kan stå och gå – denna påverkar vi med all yoga”

För att hålla mig inom en liten ram i just detta ögonblick när jag beskriver YogaMonks relation till Fascian så börjar jag med att berätta om de posturala bindvävsstråken. Dessa viktiga stråk som gör att vi kan stå och gå, hitta balansen. Vi har djupare stråk, vi har ytligare stråk. De djupare täcker lederna, oftast en led i taget. De ytliga går över hela kroppen från tår till huvud. Musklerna är såklart en del av de här stråken.

Ytliga Spirallinjen till exempel ansvarar för steget, att knän, fötter och höfter ska samverka. Inåtroterade knän hänger tillexempel ihop med hur öppen du är i höften eller hur foten sätter ner steget. Det finns en stor risk i att lägga sig i en position och vänta tills spänningar släpper om du inte vet att du släpper på rätt sida. Att sätta sig i en yogaposition för att öppna på höfter är skönt och bra, om du gör det med balans, så att inte den ena höften öppnar sig mer än den andra.

“Fallgropen är att förstärka obalansen för att det är skönare”

Jag tror att vi är på något väldigt viktigt i det här… nämligen att vi har oftast en stummare del av kroppen, det kan vara vänster eller höger, ovan eller under… Alternativen är många och varje kropp är unik. Det finns många bindvävsstråk att ta hänsyn till i det här. Men kort sagt, fallgropen som jag vill förtydliga är att vi har en mjukare sida, där vi i en twist kan komma långt mycket längre än i motsatta. Fallgropen är att vi gärna förstärker obalansen just där eftersom det är så fantastiskt skönt att känna hur spänningar släpper.

Vad kan YogaMonks bidra med?

Att hela tiden jobba i rörelse, det är sällan vi är stilla, alltid med mjuka avslappnade muskler. Vi låter Fascian, tillika bindväven, ta över och kontrollera balansen. Samtidigt som vi håller oss till en struktur som inte tillåter ena höften att smita från sitt ansvar. Även om det kortsiktigt skulle kännas skönt 😀

En stor del av ansvaret är så klart också mina ögon eftersom jag är med er i rörelserna, ser att ni håller strukturen. Ibland till och med puttar lite på er så att ni kan släppa kontrollen och hitta den nya balansen. Vill du vara med och lära dig mer om YogaMonks, se yogacorner.se

Lyssna, känn in och tillåt.

Softness, naturalness and trust är också ledord inom YogaMonks. Vi forcerar aldrig, vi lyssnar på kroppen och låter faktiskt magen vara med i rörelser. Ingen resultatfixering, inget positionerande. Efter ett pass känner många att det har släppt spänningar, rensat och skapat utrymme i kroppen med både frihet, skratt och tillit.

Känner sig lättare, gladare och mer balanserade.

Fascia i rörelseLiv i rörelseNytt inom hälsa